Stockholms Handelskammare om M:s krispaket: Förslag som kan ha verklig effekt på krisen

av Admin

Moderaterna presenterade under morgonen en ny satsning mot coronakrisens följdverkningar.

Stockholms Handelskammare, som i Dagens Industri efterlyser en ambitionsnivå på 400 miljarder kronor, anser att krispaketet sammantaget är lovande.

– Det är ambitiöst och innehåller förslag som kan ha verklig effekt på krisen, som är väldigt speciell i sin natur då en stor del av konsumtionen försvunnit efter statliga rekommendationer, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare. 

Bild: Stefan Westerberg

Stockholms Handelskammare har efterlyst en politisk beredskap att investera uppåt 400 miljarder kronor för att möta ett worst case scenario där 500 000 människor riskerar att bli arbetslösa samtidigt som BNP faller med 5 procent.

Det skulle utgöra en försvagning av de offentliga finanserna med 250 miljarder kronor samtidigt som 250 miljarder kronor från produktionen faller bort.

I det förslagspaket som Moderaterna presenterade under morgonen uppges att de direkta stöden bör vara i storleksordningen 100 miljarder kronor under april och maj.

Bland annat föreslås helt slopade arbetsgivaravgifter, en utökning av korttidspermitteringen och ett nytt stöd för att täcka företagens kostnader vid stora inkomsttapp.

– Det ligger helt i linje med vad vi har efterfrågat i termer av åtgärder och storlek på stöden, fast för en kortare akut fas. Vi tycker att det är den är ett bra förslag att arbeta utifrån och förlänga om det skulle visa sig nödvändigt, säger Stefan Westerberg.

– Regeringen får gärna ta fasta på dessa förslag och gå vidare med det, säger Stefan Westerberg.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...