Säkerställer kvalitetsprodukter och leveransgaranti för sjukhusprojekt

av Admin

fischer levererar stora mängder betongskruv och ankarmassa för uppförandet av den 60 000 kvadratmeter stora sjukhusbyggnaden på Rigshospitalet i Köpenhamn. Med stora leveransutmaningar inom byggbranschen har totalentreprenören fokuserat på att välja optimala produkter från leverantörer de kan lita på. På så sätt kan de säkerställa att kraven uppfylls och att tidsplanerna hålls.

Ett stort sjukhusprojekt i Köpenhamn som ska vara klart 2024 ställer krav på leverantörernas leveransgaranti och kvalitet.

Den nya barnavdelningen på Rigshospitalet i Köpenhamn, kallad BørneRiget, ska stå klar 2024. Det ställer stora krav på varje leverantör. Det är allmänt känt att tillgången på byggmaterial har varit ett växande problem under flera år och utmaningarna har eskalerat med tanke på världsläget.

Därför har det varit extra viktigt för totalentreprenören LM Byg A/S att välja kvalitetsprodukter med leveransgaranti. Det fick de av fischer, som via återförsäljaren Carl Ras kontinuerligt levererar betongskruvar och ankarmassa vid behov till byggarbetsplatsen.

60 ton armeringsjärn och 250–350 kubikmeter gjuten betong – varje vecka

Det är fullt upp på byggarbetsplatsen, där snäva tidplaner ska hållas och många mål ska nås för varje entreprenör, underleverantör och leverantör. Stora mängder utrustning används varje dag och det är viktigt att ha förtroende för dem. Till betonggjutningen har fischers betongskruv och ankarmassa valts.

– När vi som totalentreprenör väljer partners och leverantörer är tillit A och O. Produkterna vi får in ska vara både bra, effektiva och lätta att använda, samtidigt som vi ska ha en garanti för att överenskomna leveranstider kan hållas, säger Jimmi Nygaard, ordförande i LM byg A/S, och fortsätter:

– Vi använder 60 ton armeringsjärn för att gjuta cirka 250–350 kubikmeter betong per vecka. Det är därför vi använder infästning som betongbultar och ankarmassor från fischer, eftersom det garanterar hög kvalitet och pålitlig leverans. Vi har en stor 20-fots container stående på tomten som fylls på varje månad, och som dessutom innehåller utrustning som bland annat kablar och spadar.

Kvalitet och pålitlighet från början till slut

För gjutarbetet använder LM BYG A/S fischers FBS II UltraCut betongskruvar och ankarmassa.

– Vi valde fischers produkter av flera anledningar. För det första producerar de riktigt bra, gedigna produkter där dokumentationen är i sin ordning. För det andra gavs en garanti för leveranssäkerhet för våra många och stora leveranser även om vi skulle skala upp materielmängden, säger Nygaard och avslutar:

– Vi har bemötts av stor professionalitet från fischers sida i samarbetet redan från start. Allt från det första samtalet med fischers representant som demonstrerade ankarmassan, till den pågående vardagliga dialogen med återförsäljaren Carl Ras. Det bygger som sagt på förtroende för produkterna och leverantörerna och förväntningarna har uppfyllts under hela processen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...