Så digitalt är det svenska skogsbruket – enligt skogsbolagen själva

av Admin

En ny kartläggning ger en bild av hur den digitala mognadsgraden ser ut för det svenska skogsbruket. Resultatet baseras på intervjuer med några av Sveriges största skogsbolag och har genomförts inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

Inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har ett arbete för att kartlägga hur digitalt det svenska skogsbruket är genomförts under 2020. I intervjuer med några av Sveriges största skogsbolag, däribland SCA, Stora Enso och Södra, har företagsrepresentanter fått svara på frågor om den digitala mognadsgraden för ett flertal områden.

– I början av programmet såg vi ett behov att beskriva var vi i det svenska skogsbruket befinner oss i digitaliseringsprocessen, vad vi ser för behov framåt och vad vi redan nu adresserar inom Mistra Digital Forest, säger Camilla Widmark, forskare vid Institutionen för skogsekonomi på SLU, som tillsammans med Erik Willén, processledare inom digitalisering på Skogforsk, ansvarat för kartläggningen.

Syftet med kartläggningen var att skogsbolagen själva skulle beskriva sin digitala mognadsgrad och få en bild av vad de vill prioritera att digitalisera på 5 till 10 års sikt. Kartläggningen resulterade i tre bilder som beskriver 1) nuläge 2) prioriterade områden att digitalisera om 5-10 år 3) vilka av områdena i bild 2 som Mistra Digital Forest adresserar.

Stora möjligheter i skogsnäringen

Magnus Bergman, skogsteknisk chef på SCA, tycker att kartläggningsprocessen väckte många tankar och diskussioner.

– Ibland tycker man ”det här är vi bra på”, men så kan man ändå se att det finns ytterligare potential till förbättring. Sedan var det några områden där vi upptäckte att vi inte ens funderat kring det digitala och insåg att det var eftersatt, säger han.

Nu finns resultatet från kartläggningen tillgängligt, och kan tas vidare både internt hos skogsbolagen och i programmet.

– Förhoppningsvis ska det leda till att vi prioriterar investeringarna kopplat till IT och digitalisering bättre. Det är lätt att ta dessa för givet och att man inte tänker på vad det kan generera. Det finns oerhört stora möjligheter i skogsnäringen. Svårigheten är att avgränsa vad som skapar störst nytta, säger Magnus Bergman, SCA.

– Kartläggningen kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling inom Mistra Digital Forest kring det digitala ekosystemet och är en bra inspirationskälla när programmet går in i nästa fas, säger Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...