Så blev 2020 på Øresundsbron

av Admin

Tjugoårsjubileum, energisnålare brobelysning, stark godstrafik, underhållsarbeten och lyckat målningsarbete – men också en kraftigt reducerad totaltrafik i coronapandemins spår. Øresundsbro Konsortiet blickar tillbaka på 2020 och framåt.

Årets första tio veckor var trafiken i nivå med 2019. Men sedan slog coronapandemin till, vilket också påverkat brotrafiken kraftigt. Till och med julveckan gjordes cirka 4,6 miljoner passager, vilket är ett fall på cirka 38 procent jämfört med samma period 2019. Störst nedgång visas i fritids-, buss- och företagstrafiken. Pendlingen minskade med 25 procent. Godstrafiken har däremot rullat över bron på nästan samma nivå som i fjol.

– Många fritidskunder stannar hemma och följer rekommendationer och inreseregler, och pendlare arbetar hemifrån i större utsträckning. Samtidigt är det 4,6 miljoner passager som gjorts, vilket visar att bron behövs för fraktfirmor och människor med liv och jobb på två sidor av sundet, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

– Vaccineringen mot covid-19 är igång och med stor optimism går vi in i 2021, för att reparera det som skadats i regionen och tillsammans bygga fler broar inom näringslivet, turismen, arbetsmarknaden och kulturvärlden.

Fakta: Öresundsförbindelsen 2020

20-årsjubileum: Genom ”Tillsammans bygger vi broar” firades 20 år av fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Med bland annat brobyggarporträtt, en livesänd minikonsert med Lukas Graham på toppen av bron och ett framåtblickande jubileumsseminarium anpassades firandet under coronapandemin.

Hög tillgänglighet: Øresundsbron är samhällsviktig infrastruktur och konsortiets inriktning har hela tiden varit att skydda verksamheten från pandemin, så att bron kan hållas öppen med fortsatt hög servicenivå till kunderna.

Hållbar brobelysning: Brons 20 år gamla brobelysning byttes ut inför jubileet. Den är mer dynamisk och väntas minska energiförbrukningen med 80 procent jämfört med den gamla brobelysningen. Läs mer.

Grön el: Varje tåg som rullar över Øresundsbrons järnväg drivs sedan 2020 på grön el. Tågtrafikens koldioxidutsläpp på förbindelsen beräknas sjunka med drygt 70 procent jämfört med den elmix som tidigare fanns på järnvägen. Läs mer.

Ny vd: Linus Eriksson tog över som ny vd den 1 november efter Caroline Ullman-Hammer. Att skapa en ännu mer integrerad region för näringsliv, kultur och turism är en av brons viktigaste uppgifter, enligt Eriksson. Läs mer.

Asfaltering: När trafiken var glesare tidigarelades flera stora underhållsprojekt som skulle ha påverkat trafiken ännu mer vid normal trafik. Under försommaren monterades nya vägräcken och hela bron fick ny asfalt. Läs mer.

Målningsprojektet: Den första målningssäsongen är över. Fem procent av Øresundsbrons stålkonstruktion har målats om sedan den första målningsplattformen togs i bruk i april. Nästa år ökar takten med ytterligare två specialbyggda målningsplattformar och fler målare. Tidsplanen håller och allt väntas vara målat 2032. Läs mer.

Betonginspektion: Øresundsbrons pyloner, pelare och övrig betong inspekteras rutinmässigt i sensommar – för första gången med hjälp av drönare. Med bilder från drönare, artificiell intelligens och manuella expertutlåtanden görs en ny bedömning av Øresundsbrons betong. Läs mer.

Foto: Allan Toft/Øresundsbron

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...