Så behåller din förening värdet på bostaden

av Admin

Det finns mycket att underhålla och se över i ett bostadshus. Men vilka
investeringar är lönsamma att göra i tider av ekonomisk oro? SBC reder nu
ut hur man som förening bör agera för att höja bostadens värde när
inflation och räntehöjningar tynger ekonomin.

Den senaste tidens ränteökningar och oroliga ekonomi gör att bostadspriserna sjunker.
Dessutom gör den höga räntan att många bostadsrättsföreningar kommer behöva höja
sina avgifter, något som påverkar bostadens värde negativt. Men det finns saker
föreningen kan göra för att bättra situationen. Trapphuset, innergården och tvättstugan
är exempel på utrymmen där föreningens underhåll kan göra att bostadens värde ökar.

– En välskött fastighet har alltid ett högre värde och därför är det viktigt att inte tumma
på underhållet. Slarvar man kan det resultera i höga reparationskostnader vilket kan få
stora ekonomiska konsekvenser. I tider av ekonomisk oro blir underhållsplanen därför ett
extra viktigt verktyg. Den kan säkerställa att nödvändiga investeringar och upprustningar
görs och på så vis höjer värdet på bostäderna, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef
Teknisk Förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Utöver underhållsplanen kan det nu vara ett bra läge att se över föreningens lokalhyror.
Under pandemin var det många lokalhyresgäster som drabbades av minskad omsättning
och som följd förhandlades många lokalhyror ner. Idag ligger dock många hyror kvar på
samma nivåer, trots att pandemin är över. Frågorna kring lokalhyresavtal kan dock vara
svåra och ofta krävs experthjälp för att inte riskera rättsliga förluster.

– Lokalhyran är ofta en viktig del av föreningens intäkter. Sänks hyran behöver föreningen
höja avgiften och det gör i sin tur att värdet på bostaden minskar. I samband med
pandemin hjälpte vi många av våra föreningar i frågor om lokalhyra och vi märker av ett
fortsatt behov av rådgivning. När det nu blir svårare ekonomiskt för många föreningar
kan det vara läge att se över lokalhyresavtalen för att potentiellt kunna öka intäkterna,
avslutar Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges
BostadsrättsCentrum AB.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...