Med en tydlig vision som genomsyrar hela byggnaden: Att ge tillbaka det vi tar

av Admin

Økern Portal – med stort fokus på hållbarhet är tanken bakom bygget att återställa och återupprätta den biologiska mångfalden. Lokala grödor, ett grönt tak, en silhuett av en skog – allt från detaljer till design och funktion är skräddarsytt för att uppfylla projektkraven. ”Vi vill återgälda naturen för det vi nyttjar, och det är precis vad Økern Portal handlar om”, säger Arne Reisegg Myklestad, CEO hos DARK Arkitekter.

Foto: Hundven Clements Photography

Materialets ursprung är en av hörnstenarna när det gäller cirkulära projekt. I Økern Portal har man använt sig av Hydro CIRCAL-fasader som utvecklats av WICONA, bestående av förstklassig aluminium framställd av minst 75% återvunnen aluminium (aluminium från uttjänta produkter). Materialet återvinns från fasader, fönster etc. som har demonterats från byggnader. Detta sparar inte enbart energi utan minskar även koldioxidutsläppen sex gånger jämfört med framställning av primäraluminium.

Økern Portal är signerad DARK Arkitekter, och deras vision är tydlig. Fasaden i aluminium liknar en skog till formen och designdetaljerna fångar ljuset på ett livfullt sätt.

”Byggnaden är som ett landskap. Precis som i skogen bär ’grenarna’ byggnaden i form av den bärande stommen. Fasadens utformning påminner om ’löv’ och håller solens värme borta från människorna inne i byggnaden”, berättar Arne Reisegg Myklestad, CEO hos DARK Arkitekter.

Projektet utformades i nära samarbete med Zinc Interiör och LARK landskapsarkitekter, vilket har varit en viktig framgångsfaktor för integrering av organiska element och framtidsorienterade arbetsförhållanden. Kontor, hotell, lägenheter, lounger och restauranger – den 84 000 kvadratmeter stora ytan har nu blivit ett av de ledande kommersiella distrikten i landet.

”Visionen var att skapa en plats för välbefinnande i stadsmiljö, där människor kan integreras och mötas samtidigt som vi tar hand om naturen och det vi har. Det var viktigt att inte hela tomten togs upp av byggnaden och därför designades en portal, som får det gröna parkområdet att flöda rakt igenom området”, säger Arne Reisegg Myklestad.

Dessutom var det hållbara konceptet för byggnaden tydligt redan från projektstart, ända ner på detaljnivå.

”Vi har haft ett nära samarbete med alla involverade i projektet. Det har varit många utmaningar och förändringar under resans gång, men eftersom vi alla var så tydliga med vad vi ville uppnå med den här byggnaden, har det varit relativt enkelt att lösa de hinder som uppstått på vägen”, berättar Tor-Christian Møglebust, projektledare och partner på DARK Arkitekter.

Foto: Hundven Clements Photography

Tor-Christian fortsätter att beskriva vikten av hållbart och cirkulärt tänkande, inte minst när man är verksam inom bygg- och anläggning.

”Vi arbetar i en bransch som står för ett stort koldioxidavtryck, och vi ville att Økern Portal skulle vara hållbart ur alla aspekter, både ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Taket och parken som omger byggnaden har sociala ytor där människor kan träffas, träna och umgås med varandra. Restaurangerna i byggnaden använder örter och grönsaker från trädgården på taket, vilket även integrerar närhetsprincipen och lokalt tänk på ett naturligt sätt.”

Under projektets planerings- och byggnadsfas har utvecklingsteamet arbetat målinriktat för att möta högsta tänkbara standarder vad gäller energieffektivitet. Energiförbrukning, utsläpp och införskaffning av material granskades för att säkerställa hållbart byggande och en förlängd livscykel, samtidigt som man såg till att uppfylla de standarder som krävs för uppnå BREEAM Excellent-klassificering.

”Økern Portal har blivit en plats där företag integreras med den lokala miljön. Dessutom har hållbarhet varit främsta fokus på flera områden, såsom energi, markanvändning, välmående och materialval. Andra viktiga aspekter har varit ekologi och föroreningar”, säger Arne Reisegg Myklestad.

Foto: Hundven Clements Photography

WICONA aluminiumfasad i Hydro CIRCAL har producerats och installerats av Staticus, och en av målsättningarna när det gäller konstruktionen var att minska koldioxidavtrycket.

”Staticus strävar efter att minska, återanvända och återvinna så långt det är möjligt. Tack vare att man använde sig av återvunnen aluminium i beklädnaden av Økern Portal blev koldioxidbesparingen 45%, vilket i sin tur innebar att mängden inbäddad koldioxid blev mindre än 130 kg CO2/m2 i fasaden. Jag är övertygad om att vi bara har sett början på hållbarhet inom bygg- och anläggningsbranschen”, säger Aušra Vankevičiūtė, VD för Staticus Group.

Arkitekt: DARK Arkitekter
Interör: Zink Interior
Landskap: Lark landskapsarkitker

Metallbyggare (WICONA fasadsystem): Staticus
Lösningar från WICONA: WICTEC Facades (Hydro CIRCAL)
Foto: Hundven Clements Photography 

Om Hydro CIRCAL:

Hydro CIRCAL är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Tack vare användningen av återvunnet material kan vi minska energiförbrukningen avsevärt och samtidigt erbjuda högkvalitativa produkter. Mängden skrot varierar beroende på kundens önskemål och specifikationer, men vi kan garantera ett koldioxidutsläpp som understiger 2,3 kg CO2 per 1 kg tillverkad aluminium.

Foto: Hundven Clements Photography

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...