Mäklarpanelen: Tydlig återhämtning på bostadsmarknaden

av Admin

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att bostadsmarknaden återhämtat sig tydligt sedan april och att säljarna återigen har övertaget. En tredjedel av mäklarna i Sverige, och två tredjedelar i Stockholm, tror också på ökad aktivitet på marknaden i sommar jämfört med en normalsommar. 

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 395 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,22 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,25 när samma fråga ställdes i april och 4,72 i juni 2019. Efterfrågan har alltså ökat relativt kraftigt jämfört med april och säljarna har återtagit övertaget på marknaden.

  • – I april trodde både konsumenter och mäklarna att Coronapandemin skulle leda till en minskad efterfrågan på bostadsmarknaden. Nu är synen annorlunda. Man ser att det fortsätter göras affärer, efterfrågan är fortsatt stark och priserna har inte sjunkit nämnvärt. Vi kan se att Corona har haft en viss påverkan, framförallt för bostadsrätter, men absolut inte i den omfattning som vi befarade initialt, säger Johan Engström.
  • Sedan april har säljarna stärkt sin ställning på marknaden i alla segment, i Stockholm och i Större ort har dock fortfarande köparna ett litet övertag.

Ökad aktivitet på bostadsmarknaden i sommar – framförallt i Stockholm
I Mäklarpanelen fick även mäklarna svara på frågan ”Vad tror du om aktiviteten på bostadsmarknaden på din ort i sommar?”. Cirka hälften tror på en normal aktivitet medan en tredjedel tror på en ökad aktivitet jämfört med en normalsommar. I Stockholm tror hela 59 procent att aktiviteten kommer vara högre än normal.

– Det är sannolikt att vi kommer ha en högre aktivitet på vissa orter i sommar, främst storstäderna, med fler bostadsaffärer än normalt. Dels för att fler kommer vara hemma under semestern, dels för att fler faktiskt omvärderat sitt boende och blivit sugna på en förändring, utifrån Coronasituationen. Många har varit hemma mer än vanligt, ser att det fungerar att jobba på distans och värderar kanske olika faktorer av boendet lite annorlunda, säger Johan Engström.

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 9-15 juni 2020 och totalt svarade 395 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

0 kommentar

You may also like