Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen

av Admin

EIB pressmeddelande 27/10/2022 Stockholm/Luxemburg Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen 55% anser att Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av denna bör vara en drivkraft för att påskynda den gröna omställningen. 74% anger att vi kommer att gå mot en global katastrof om vi inte drastiskt minskar vår energiförbrukning och varukonsumtion under de kommande åren. 63% är för en hård beskattning av mycket förorenande varor och tjänster, såsom stadsjeepar och lufttransport. 60% är för en indexering av energipriserna till förbrukningen per hushåll: ju mer man förbrukar, desto dyrare blir elen.

Dessa är några av de viktigaste resultaten av den senaste årliga klimatundersökning som genomfördes i augusti 2022 och som Europeiska investeringsbanken (EIB) publicerade i dag. EIB är Europeiska unionens långivande organ och världens största multilaterala långivare till klimatprojekt.

Efter ett utmanande år där Rysslands invasion av Ukraina har utlöst en nu pågående energikris och lett till en ökad inflation i hela Europa, samt en sommar som präglades av värmeböljor och torka av ett aldrig tidigare skådat slag, har svenskarna blivit än mer medvetna om klimatförändringarnas effekter och om att brådskande insatser krävs.

Medvetenheten om klimatförändringarna och klimatnödläget

Covid-19 ansågs vara den största utmaningen för svenskarna förra året, men nu är det oro över de ökade levnadskostnaderna som dominerar. 52% anger att detta är deras största orosmoment, jämfört med 36% i övriga EU.

Klimatförändringarna hamnar på andra plats efter inflationen (medan 33% anser att de är den största utmaningen). Dessutom anger 58% av svenskarna nu att de märker av klimatförändringarnas effekter i sin vardag.

74% tror att vi kommer att gå mot en global katastrof om vi inte drastiskt minskar vår energiförbrukning och varukonsumtion under de kommande åren. Samtidigt anser 73% att Sverige agerar för långsamt, men 43% tror ändå att Sverige kommer att lyckas med att drastiskt minska sina koldioxidutsläpp till 2030 (sju procentenheter mer än EU-genomsnittet på 36%).

Kriget i Ukraina och den gröna omställningen

Majoriteten svenskar (55%) anser att kriget i Ukraina och dess konsekvenser för gas- och oljepriserna bör utgöra en drivkraft för att påskynda den gröna omställningen (jämfört med EU-genomsnittet på 66%).

Som svar på frågan om vad de tycker är viktigast angav svenskarna att de förväntar sig att regeringen prioriterar vidareutveckling av förnybar energi (47%) och därefter en diversifierad energiförsörjning för att inte vara alltför beroende av en och samma leverantör (35%).

Energibesparing är en prioritering som rangordnas relativt lågt. Vissa svenskar (18%) anser att medborgare och företag måste göra mer för att minska sin egen förbrukning (i linje med EU-genomsnittet på 19%). Bland den yngre generationen svenskar (i åldersgruppen 15–29 år) uppfattas dock detta som något viktigare (30%).

Åtgärder mot klimatförändringarna och de höga energipriserna

För att minska energiförbrukningen vill svenskarna framför allt se en hård beskattning av mycket förorenande varor och tjänster, såsom stadsjeepar och lufttransport (63%). De är även för en indexering av energipriserna till förbrukningen per hushåll (60%): ju mer man förbrukar, desto dyrare blir elen.

Om svenskarna skulle behöva sänka temperaturen i sin bostad i vinter skulle 27% finna sig i att ha en temperatur på högst 19°C (nära EU-genomsnittet på 28%). Samtidigt anger 21% av svenskarna att de redan inte har råd att värma upp sin bostad tillräckligt.

När det gäller de höga energipriserna anser svenskarna avslutningsvis att de svenska myndigheterna bör sänka energiskatten (44% i genomsnitt och 60% av de högerextrema sympatisörerna). Andra åtgärder är mindre populära, exempelvis att uppmuntra energibesparing genom offentliga kampanjer (21%), sätta ett tak för eller reglera priserna på gas, olja och kol (20%) eller dela ut energicheckar (7%).

EIB:s vicepresident Thomas Östros säger: ”Inför klimatkonferensen COP27 visar EIB:s klimatundersökning 2022 att svenskarna anser att vidareutveckling av förnybar energi bör prioriteras för att bekämpa den globala energi- och klimatkrisen. Vid EIB, som är EU:s klimatbank, har vi gett stöd till svenska innovativa investeringar i ren energi och energibesparingsplaner under många års tid. Ett av de projekt som vi nyligen finansierade, i september i år, är till exempel ett lån på 800 miljoner kronor till SKB för byggandet av lågenergihus i Stockholm. Och mer kommer. Vi står redo att utnyttja hela vårt utbud av rådgivnings- och finansieringsinstrument för att stödja Sverige i en rättvis grön energiomställning som inte lämnar någon i sticket.”

Om EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken har publicerat den femte upplagan av EIB:s klimatundersökning, som är en ingående undersökning av hur medborgarna uppfattar klimatförändringarna. Den femte upplagan av EIB:s klimatundersökning, som gjordes i samarbete med marknadsundersökningsföretaget BVA, syftar till att bidra till den bredare debatten om attityder och förväntningar i fråga om klimatåtgärder. Över 28 000 personer deltog i undersökningen i augusti 2022, med ett representativt urval av personer från 15 år och uppåt för vart och ett av de 30 länder som ingick i undersökningen.

Om Europeiska investeringsbanken (EIB)

EIB, vars aktieägare är Europeiska unionens (EU) 27 medlemsstater, är EU:s finansinstitut för långfristig finansiering. Banken finansierar högkvalitativa investeringar som bidrar till EU:s mål. Sedan 2019 har EIB påskyndat sin omvandling till en klimatbank genom att förbinda sig att ägna minst 50% av sin finansiering från 2025 och framåt åt investeringar som bidrar till kampen mot klimatförändringarna och begränsningen av deras effekter.

Om BVA

BVA är ett opinions- och konsultföretag som erkänts som ett av de mest innovativa marknadsundersökningsföretagen inom sin bransch. BVA är specialiserat på beteendestyrd marknadsföring och kombinerar datavetenskap och samhällsvetenskap för att få fram inspirerande och levande data. BVA ingår dessutom i Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), ett globalt nätverk av vissa av världens ledande marknadsundersökningsaktörer vilket har över 40 medlemmar.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...