Ny undersökning från SkandiaMäklarna visar: Så har svenskarnas boendedrömmar förändrats

av Admin

När omvärlden förändras påverkas också bostadsköpares möjligheter och behov. Nära hälften av svenskarna har fått nya önskemål om sitt nästa boende, visar en ny undersökning från SkandiaMäklarna. Lägre avgifter, minskade driftkostnader och egen elproduktion efterfrågas nu av allt fler.

De senaste månaderna har präglats av oroligt säkerhetsläge, höga elpriser och ökade räntor – omvärldsfaktorer som kan påverka bostadsköpares tankar om sin kommande bostad. Nära hälften (44 %) uppger att deras önskemål om ett framtida boende har förändrats under året. Det visar en ny undersökning utförd av YouGov på uppdrag av SkandiaMäklarna. Samtidigt svarar 41 procent att deras önskemål inte förändrats alls.

Många har fortsatt drömmar om att bo större, samtidigt som 15 procent uppger att de nu vill ha ett boende med lägre månatliga avgifter och driftkostnader. Egen elproduktion har också blivit alltmer efterfrågat, vilket elva procent uppger som ett nytt önskemål.

– För många finns en tydlig bild av det framtida drömboendet men i och med att omvärlden förändras ser vi att människors önskemål och prioriteringar också gör det. Generellt letar många bostadsköpare efter ett större boende och med den senaste tidens prisnedgångar finns också chans att få mer yta för pengarna. Samtidigt märker vi att allt fler nu efterfrågar något mindre eftersom det innebär lägre kostnader för el, drift och bolåneränta. I dagsläget är det extra viktigt att tänka långsiktigt när det kommer till bostadsköpet och se över om faktorer som är viktiga idag även kommer vara det över tid, säger Andreas Moritz, vd på SkandiaMäklarna.

Önskemål om boendet som vuxit mest under 2022:

  1. Större boyta
  2. Lägre månatliga avgifter/driftkostnader
  3. Egen elproduktion (ex. solceller)
  4. Lägre elförbrukningskostnader
  5. Möjlighet till luftkonditionering

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 19-21 september 2022 har sammanlagt 1019 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18+ år, i Sverige.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...