Kommentar till Mäklarstatistik: Stabil och balanserad marknad

av Admin

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att priserna på både bostadsrätter och villor gått upp en procent den senaste månaden. På tre månaders sikt har båda bostadstyperna stigit med 2 procent. Det som kännetecknar marknaden just nu är stabila priser, balans mellan köpare och säljare och hög aktivitet, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. 

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar överlag svagt stigande priser i augusti och på tre månaders sikt. Villapriserna i alla tre storstäder har stått still den senaste månaden. På 12 månaders sikt sticker Malmö ut med högre prisökning än övriga regioner.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • – Stabilitet och balans är det som kännetecknar bostadsmarknaden i stort. Vi har små prisförändringar och köpare och säljare har ungefär samma förväntningar. Det ger goda förutsättningar för många bostadsaffärer, vilket vi också ser. Sedan kan det fortfarande skilja sig mycket från område till område, och bostad till bostad, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • – Grundläggande faktorer som låg ränta, bostadsbrist och människors behov av att flytta håller efterfrågan på bostäder uppe. Samtidigt har amorteringskrav och andra restriktioner en dämpande effekt och motverkar kraftiga prisökningar. Sammantaget tror vi på en stabil och balanserad marknad även framåt. Kraftigt försämrad konjunktur eller oväntade politiska utspel är sannolikt det som skulle kunna få marknaden i gungning igen, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stockholm – Svag uppgång på bostadsrätter – stillastående villapriser
De senaste siffrorna visar på svagt stigande bostadsrättspriser i Stockholmsområdet de senaste månaderna. Villapriserna har legat still på en och tre månaders sikt.

  • – Vi känner inte riktigt igen siffrorna i statistiken för husen. Vi upplever att villapriserna har hämtat sig bra under året och att försäljningarna nu efter sommaren följer samma mönster. Fler spekulanter, högra priser och snabbare försäljningar, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Stabil prisuppgång
I Göteborg har priserna på bostadsrätter stigit 1-2 % under augusti medan villapriserna varit stillastående. På tre månaders sikt så har bostadsrättspriserna i centrala Göteborg stigit med 5 % och med 2 % i Stor-Göteborg.  Villapriserna i Stor-Göteborg har stigit med 1 % på tre månader.

  • – I Göteborg är det fortsatt positiv trend på marknaden, så den inslagna vägen som påbörjades efter sommaren har fortsatt. Bra med besök på visningarna och budgivningarna har ofta tre eller fler budgivare. Det enda som inte har samma utveckling är de mindre attraktiva bostäderna, där krävs det fler visningar och budgivningar uteblir, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

Malmö – Högre prisökning än övriga regioner
Bostadsrättspriserna i Malmö-regionen har stigit med 1 % i augusti och 3-5 % på tre månader. Villapriserna har legat still i augusti men stigit med 2 % på två månader. På 12 månader sticker Malmö ut med högre prisökningar än övriga regioner.

  • – Här i Malmö upplever vi att marknaden kommit igång rejält efter sommaren. Utbudet av bostäder på Hemnet steg inledningsvis men har nu vänt nedåt igen. Marknaden präglas av ett lågt utbud av bostäder, framförallt villor. Det låga utbudet bidrar till att det är säljarna som har övertaget i förhandlingarna för närvarande och vi upplever att många bostäder säljs på förhandsvisning innan dom planerade visningarna, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...