2 av 3 unga som köpt bostad i Stockholm har fått ekonomisk hjälp av föräldrar

av Admin

Bristen på hyresrätter gör att unga som vill flytta till jobben i Stockholm måste köpa en bostad. Av de unga som köpt en bostad i Stockholm har två av tre fått ekonomisk hjälp av familj eller närstående, visar en ny undersökning från Unionen. – Möjligheten att få jobb och bostad kan inte vara beroende av föräldrarnas ekonomi. Det behövs fler billiga bostäder som unga har råd med, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. 

Fotograf: AdobeStock

Drygt sju av tio unga tjänstemän har någon gång köpt en bostad. Av de som köpt en bostad i Stockholm har så många som två av tre fått ekonomisk hjälp av familj eller närstående för att genomföra köpet. Det visar en ny undersökning om hur unga tjänstemän mellan 18-36 år ser på arbetsliv och bostäder som Novus gjort på uppdrag av Unionen.

– Stränga kreditregler och höga priser i Stockholm gör att det är otroligt svårt för unga och nyutexaminerade att flytta dit där många av de nya jobben skapas. Det är skadligt för svensk ekonomi. Det är orimligt att möjligheten att få arbete och bostad är beroende av föräldrarnas ekonomi, säger Katarina Lundahl.

– För att fler unga ska kunna köpa en bostad behöver nya bostäder som produceras byggas billigare, kreditrestriktionerna ses över och kravet på kontantinsats sänkas för unga som har ett bosparande, menar Katarina Lundahl.

Vanligt att avstå från att ens försöka att söka jobb på grund av bostadsbrist

Undersökningen visar även att många unga upplever att det är så svårt att hitta en bostad att de helt enkelt avstår från att ens försöka att söka ett jobb på annan ort.

Nästa var fjärde ung tjänstemän har någon gång låtit bli att söka ett jobb på grund av svårigheter att hitta bostad på annan ort. Bland unga tjänstemän som tjänar mindre än 30 000 kr i månaden är andelen ännu högre. Där har så många som var tredje avstått från att söka ett jobb för att det är svårt att hitta någonstans att bo.

En av tjugo uppger i undersökningen att de någon gång varit tvungna att tackat nej till ett jobberbjudande på grund av bostadsbristen.

– Risken är uppenbar att unga vuxna inte kommer vidare i karriären. Det drabbar individen, men det men gör också att företagen i Stockholmsregionen går miste om viktig kompetens och att tillväxten hämmas. Det är hög tid att politikerna prioritera att lösa problemen på bostadsmarknaden, säger Katarina Lundahl

Unga tjänstemän 2019: arbetslivet och bostäder

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur tjänstemän 36 år eller yngre ser på sitt arbetsliv kopplat till bostad. Antalet respondenter: 1017. Deltagarfrekvensen är 59 procent.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...