Källar- och vindsinbrotten ökar kraftigt

av Admin

Antalet anmälda inbrottsstölder i källare och på vindar ökade markant under 2020. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från Brå.

I torsdags publicerade Brottsförebyggande rådet ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. I dag kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna.

En anmärkningsvärd trend är hur antalet vinds- och källarinbrott haft ett tydligt uppsving de senaste åren. Under år 2020 gjordes 30 procent fler anmälningar än året innan.

– Ifs egen inbrottsstatistik bekräftar den här trenden. Det kan bero på att många arbetar hemma och att tjuvarna därför söker sig till mer obevakade områden. Det återstår att se om trenden håller i sig när fler återgår till kontoren, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

Uppgången syns i nästan hela landet, men är särskilt tydlig i Uppsala län och Kalmar län där antalet anmälningar ökat flerfalt på bara några år.

– En oroväckande trend vi ser är att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Inbrottstjuvarna drar sig inte längre för att ta sig in också när någon är i hemmet. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr, säger Jenny Rudslätt.

Flest i Västmanland, minst i Gotland

Tar man antalet hushåll i beaktande rapporterade Västmanlands län flest förrådsstölder under 2020, medan Gotland hade lägst antal. Skillnaderna här är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är mer än åtta gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. Under 2020 peakade stölderna i november och december med över 2 000 anmälningar per månad.

Motsatt trend för inbrott i hemmet

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2020 anmäldes 14 669 inbrottsstölder i villor och lägenheter, vilket är ungefär lika många som året innan, men samtidigt färre än på många decennier.

– Många inbrott begås vanligtvis av utländska ligor. Under sista kvartalet 2020 minskade antalet anmälda inbrott till If med uppemot 30 procent jämfört med 2019. Minskningen kan bero på att de internationella ligorna inte reser hit i lika hög utsträckning, säger Jenny Rudslätt.

Tips från If: Så stoppar du tjuven

  • Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha dörren låst även när du är hemma. Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar.
  • Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
  • Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde. Prata med dina grannar och håll koll på området eller trappuppgången tillsammans.
  • Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset, även på baksidan. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.
  • Märk dina värdesaker med MärkDNA​ och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.
  • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
  • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.
  • Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.
  • Förvara inget av högt värde i källare och vindsförråd. Se till att ha bra lås.

Antal anmälda förrådsstölder per län

Antal anmälda förrådsstölder 2020 Per 1 000 hushåll
Blekinge län 218 2.9
Dalarnas län 274 2.0
Gotlands län 26 0.9
Gävleborgs län 858 6.2
Hallands län 317 2.2
Jämtlands län 328 5.2
Jönköpings län 365 2.2
Kalmar län 545 4.7
Kronobergs län 255 2.8
Norrbottens län 473 3.8
Skåne län 2153 3.5
Stockholms län 4846 4.7
Södermanlands län 492 3.6
Uppsala län 1227 7.0
Värmlands län 438 3.2
Västerbottens län 167 1.3
Västernorrlands län 334 2.8
Västmanlands län 952 7.4
Västra Götalands län 3561 4.5
Örebro län 678 4.7
Östergötlands län 1219 5.6

Kommunerna med flest förrådsinbrott per hushåll

Antal anmälda inbrott i källare och på vindar 2020 Per 1000 hushåll
Fagersta kommun 72 11.0
Gävle kommun 486 10.0
Uppsala kommun 1053 9.8
Kalmar kommun 322 9.7
Västerås kommun 662 9.4
Bollnäs kommun 122 9.3
Östersunds kommun 292 9.2
Göteborgs kommun 2116 7.8
Surahammars kommun 34 7.3
Örkelljunga kommun 34 7.1

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik för 2020 från Brottsförebyggande (Brå) rådet över antalet anmälda brott.

När vi här talar om “förrådsinbrott“ avser vi de brott som Brå kategoriserar som inbrottsstöld i källare och på vind.

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet hushåll i kommunen/länet. Uppgifter om antalet hushåll kommer från SCB.

“Förändring över tid” har vi räknat ut som medeltalet för antalet anmälda brott per hushåll de senaste tre åren (2018–2020) i förhållande till antalet anmälningar år 2013–2015.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...