Byggbranschens första underlagsduk för svetsbara tätskikt

av Admin

Mataki Haloten T1 är den första underlagsduken i byggbranschen anpassad för både svetsbara och klistrade tätskikt. Produkten är värmetålig, formstabil och rivstark. Dessutom är ytan halksäker för att öka säkerheten vid montering.

Mataki har utvecklat Haloten T1 för att fylla en lucka på marknaden. Det är den första underlagsduken som lämpar sig för svetsbara tätskikt av bitumen. Produkten är formstabil tack vare en värmetålig mineralstomme, till skillnad från underlagsdukar med polyesterstomme som veckas vid höga temperaturer. Haloten T1 är även rivstark och klarar skarpa vik vid kanter och takdetaljer där traditionell byggpapp lätt går sönder.
– Bristerna hos befintliga produkter gör det svårt och tidskrävande för snickaren att få till en fullgod underlagstäckning. När takentreprenören kommer ut krävs ofta justeringar av underlaget innan tätskiktet kan installeras. Haloten T1 löser detta problem och vi har lagt extra krut på att ta fram bra monteringsanvisningar, säger Dennis Blakaj, produktchef på Mataki.

Haloten T1 rekommenderas för underlagstäckning av tak ned till 1,4 graders lutning. Duken kan monteras med spik eller klammer och har självklistrande bitumenkanter som säkerställer täthet under byggtiden. Ytan består av hålad plast som är halksäker och gör det enkelt att skrapa bort regnvatten. Medan många andra underlagsprodukter är 70 centimeter breda levereras Haloten T1 på rullar om 1 meter.
– Det innebär att du kan täcka större ytor per rulle, vilket ger ett snabbare montage med färre infästningar. Det är också positivt ur arbetsmiljösynpunkt då snickaren inte behöver bära upp lika många rullar på taket, säger Dennis Blakaj.

Produktfakta Mataki Haloten T1
Kvalitetsbenämning: YEM 1000
Uppbyggnad: Ovansida av hålad plast och sand, mineralstomme, undersida av PP-fleece
Vikt: 1000 g/m²
Mått: 1×20 m
Klisterkant: 80 mm bred

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...