Isabellestipendiet uppmärksammar Sveriges bästa kvinnliga hantverkare för andra året i rad

av Henrik Langborg

Nu är det dags att för andra året i rad inleda jakten på Sveriges bästa kvinnliga hantverkare. Stipendiets syfte är att synliggöra kompetenta kvinnliga hantverkare och inspirera kvinnor från hela Sverige att i högre utsträckning välja hantverkaryrket. 2011 års upplaga av Isabellestipendiet resulterade i 150 nominerade kvinnliga hantverkare, i år hoppas initiativtagarna på ännu fler nomineringar.

Initiativtagare till Isabellestipendiet, som delades ut för första gången 2011, är inredningsprofilen och programledaren Isabelle McAllister, känd från bland annat Äntligen Hemma, Sommartorpet och Fixa Rummet. Byggbemanningsföretaget ExpanderaMera har i år valt att följa upp förra årets framgångar genom att återigen sponsra stipendiet.

– För oss är det ett viktigt ställningstagande att sponsra Isabellestipendiet eftersom det bidrar till att öka mångfalden och inspirera fler kvinnor att söka sig till den mansdominerade byggbranschen. Vår avsikt är att fortsätta sponsra Isabellestipendiet tills den samlade hantverkarkåren utgörs av trettio procent kvinnor, säger ExpanderaMeras vd Jessica Löfström.

Lyfter fram förebilder och attraherar fler kvinnor till byggbranschen

Isabellestipendiet fyller en viktig funktion eftersom det bidrar till att rikta strålkastarljuset på frågan om ökad jämställdhet och vikten av att attrahera fler kvinnliga hantverkare till byggbranschen. 2011 års stipendium genererade ett stort intresse från media, vilket förstås bidrar till att lyfta frågan. I år hoppas arrangörerna förstås på rekordmånga nomineringar.

– Isabellestipendiet lyfter fram konkreta förebilder, kvinnliga hantverkare som tagit steget in i branschen och trivs i sin yrkesroll. Vi vill visa att hantverkaryrket är ett bra yrkesval med många möjligheter, även för kvinnor. Isabellestipendiet kan förhoppningsvis bidra till att kvinnliga hantverkare blir en vanligare syn på svenska byggarbetsplatser framöver, säger Jessica Löfström.

Årets stipendium delas ut den 11 oktober på Hem & Villamässan i Stockholm. Pristagaren tilldelas 20 000 kr, resa till och hotellnatt i Stockholm samt verktyg och färg. Allt eventuellt överskott från tävlingens sponsorintäkter går oavkortat till Rättviseförmedlingens verksamhet, som fokuserar på att samla in tips och efterlysningar som gynnar en rättvis och jämlik representation i olika delar av samhället.

Nomineringar till Isabellestipendiet görs senast den 23 september via Rättviseförmedlingens Facebooksida eller via epost isabellestipendiet@gmail.com.

För mer information om stipendiet och ExpanderaMeras medverkan, kontakta vd Jessica Löfström:

jessica.lofstrom@expanderamera.se, 070-7748758

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...