Här är ordningsreglerna som flest bostadsrättsinnehavare bryter mot

av Admin

Ordningsregler och stadgar är viktiga komponenter för en välfungerande och trivsam bostadsrättsförening. Det krävs därför att alla bostadsrättsinnehavare tar hänsyn till dessa. Trots att många anser sig vara fläckfria uppger en av tio att de brutit mot föreningens ordningsregler. Lika många uppger att de inte vet om de brutit mot reglerna. Men vilka regler är egentligen vanligast att bryta? Allra vanligast är det att spela musik efter tillåten tid samt att slänga grovsopor bland vanligt hushållsavfall. Det visar rapporten Sveriges Bostadsrättsrapport 2021. 

I en bostadsrättsförening har alla ett gemensamt ansvar att följa och rätta sig efter föreningens ordningsregler. Något som svenska bostadsrättsinnehavare anser sig vara bra på. I Sveriges Bostadsrättsrapport 2021 uppger nämligen majoriteten att de aldrig brutit mot föreningens ordningsregler eller stadgar. Endast 10 procent av de som bor i en bostadsrätt uppger att de någon gång har brutit mot reglerna. Däremot svarar 11 procent att de inte vet om de brutit mot några regler, något som kan vara tecken på okunskap.

Rapporten visar även att det finns skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Den målgrupp som till störst utsträckning bryter mot reglerna är den yngsta. Hela 17 procent svarar att de någon gång har brutit mot reglerna och 14 procent vet inte om de har det. Därefter kommer de som är mellan 41-50 år där 9 procent uppgett att de någon gång har brutit mot reglerna och 11 procent svarar att de inte vet.

– Det är positivt att majoriteten uppger att de inte har brutit mot några regler då det också visar på att föreningarna prioriterar detta i sitt arbete. Däremot är det problematiskt att runt 20 procent av Sveriges bostadsrättsinnehavare uppger att de har eller inte vet om de har brutit mot reglerna. Det är därför viktigt att styrelsen fortsätter att arbeta aktivt med detta, säger Therese af Jochnick, Head of Legal på SBC.

Hög musik och grovsopor i hushållsavfall
Vilka ordningsregler är då vanligast att bryta? Listan toppas av att spela musik efter tillåten tid och att slänga grovsopor bland vanligt hushållsavfall, det uppger 32 procent att de har gjort. Många svarar också att de förvarat personliga saker i gemensamma utrymmen och att de använt tvättstugan efter utsatt tid. Dock är det få som utfört omfattande renoveringar utan styrelsens tillåtelse eller för den delen rökt i trapphuset. Det svarar nämligen endast 11 procent.

– Det är inte en så stor överraskning kring vilka ordningsregler som är vanligast att bryta, även om det självklart är problematiskt. Trots att endast en av tio grillat på balkongen utan tillåtelse kanske allt fler kommer bryta mot denna regel nu under sommaren. Det är därför viktigt att styrelsen även under semestern informerar bostadsrättsinnehavarna men också att boende meddelar styrelsen om eventuella problem, fortsätter Therese af Jochnick.

Här är de vanligaste ordningsreglerna att bryta mot
1. Spela musik efter tillåten tid                                                      32 %
2. Slänga grovsopor bland vanligt hushållsavfall                          32 %
3. Förvara personliga saker i gemensamma utrymmen                27 %
4. Använda tvättstugan efter utsatt tid                                          18 %
5. Hyra ut i andrahand utan tillåtelse                                            17 %
6. Röka i trappuppgång eller andra gemensamma utrymmen      11 %
7. Grilla på balkongen trots grillförbud                                           11 %
8. Utföra omfattande renoveringar eller ingrepp                           11 %
i bostaden utan styrelsens tillåtelse

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...