Fortsatt ökande bostadspriser i oktober

av Admin

Under oktober ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +6% för bostadsrätter och +11% för villor, det enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. 

Bostadsrätter

I storstadsområdena var priserna oförändrade i Storgöteborg och Stormalmö medan de ökade med +2% i Storstockholm. För innerstäderna ökade priserna +1% i Stockholm, +2% i Malmö medan de var oförändrade i centrala Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Den senaste månaden noterar vi ökningar i samtliga storstadsområden på +2%. Att rikssiffran är lägre beror på att villor sålda utanför storstadsområdena ökat något långsammare. Årstakterna varierar mellan +10% i Storgöteborg och +13% som gäller för både Stockholms- och Malmöområdet, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Antalet sålda villor under oktober var 5.900 vilket är samma nivå som året innan, antalet sålda bostadsrätter ökade något till 12.400 vilket är 6% fler än samma månad 2019. Tittar vi på antalet sålda under årets första 10 månader så har det sålts 48.800 villor och 101.900 bostadsrätter vilket sammantaget är +1% respektive +6% fler än samma period förra året, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, oktober 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 6% + 6% 43 122
Centrala Stockholm + 1% + 4% + 6% 96 942
Stor-Stockholm + 2% + 8% + 5% 62 164
Centrala Göteborg ± 0% + 2% + 3% 63 918
Stor-Göteborg ± 0% + 3% + 4% 46 410
Centrala Malmö + 2% + 8% + 6% 35 390
Stor-Malmö ± 0% + 6% + 6% 32 944

Statistiken baseras på försäljningen av 35 725 bostadsrätter under augusti 2020 – oktober 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2020 – juli 2020, tolvmånaderssiffran med augusti 2019 – oktober 2019 och i enmånadssiffran jämförs juli 2020 – september 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, oktober 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 5% + 11% 3 756 000
Stor-Stockholm + 2% + 7% + 13% 6 656 000
Stor-Göteborg + 2% + 5% + 10% 5 244 000
Stor-Malmö + 2% + 5% + 13% 4 755 000

Statistiken baseras på försäljningen av 16 501 villor under augusti 2020 – oktober 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2020 – juli 2020, tolvmånaderssiffran med augusti 2019 – oktober 2019 och i enmånadssiffran jämförs juli 2020 – september 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 11% 1 967 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 397 fritidshus mellan november 2019 och oktober 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 8 december 2020 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...