Bostadsrättsägare vill satsa mer på hållbarhetsarbete

av Admin

Hållbarhetsfrågor är något som engagerar Sveriges bostadsrättsägare och flera anser att föreningens lägenheter skulle värderas högre med ett aktivt hållbarhetsarbete. Trots det finns ett lågt intresse för att betala en högre avgift för att föreningen ska satsa mer på hållbara lösningar. Det visar ny statistik från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.  

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 uppger 40 procent av svenska bostadsrättsägare att deras förening kan bli bättre i sitt arbete med hållbarhet. Enligt 46 procent kan dessutom ett aktivt hållbarhetsarbete göra att föreningens lägenheter värderas högre. Trots fördelarna anser hela 47 procent av Sveriges bostadsrättsägare att de inte kan tänka sig att betala en högre avgift för att föreningen ska satsa mer på hållbara lösningar. Endast 32 procent uppger att de kan tänka sig att betala en högre avgift.

– Att investera i hållbara lösningar är något som kommer bli allt viktigare. Att det är så pass många som anser att deras förening kan bli bättre i sitt arbete med hållbarhetsfrågor är ett tydligt bevis på det. På sikt kan hållbara lösningar inte bara hjälpa klimatet, det kan även dra ner på kostnaderna för föreningen. Att göra mindre höjningar i månadsavgiften kan därför vara nödvändig men då måste föreningen också vara tydlig med varför höjningen sker och vilka fördelar det kan medföra, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC.

Rapporten visar även att svenska bostadsrättsägare har ett högt engagemang när det gäller miljö och hållbarhet. Hela 43 procent kan tänka sig att vara med och driva miljö- och hållbarhetsfrågor i sin förening. Listan över hållbara investeringar som lockar svenska bostadsrättsägare mest toppas av solceller, laddstationer och möjlighet att mäta energiförbrukning. När det gäller hållbarhetsfrämjande aktiviteter som föreningens medlemmar kan delta i är intresset högst för gemensam insamling till second hand och gemensamma prylar och verktyg.

Läs hela rapporten här: https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/.

Bilaga
Kan du tänka dig att vara med och driva hållbarhets- och miljöfrågor i din förening?

Totalt
Ja 43 %
Nej 37%
Vet ej 20%

Anser du att din förening jobbar tillräckligt med hållbarhet?

Totalt
Ja, men det kan bli bättre 40%
Ja 24%
Nej 13%
Vet ej 22%

Vilka ekologiska och hållbara investeringar skulle du vilja att din förening investerade i?   Det går bra att välja flera alternativ

Totalt
Solceller 48%
Laddstationer till elbilen 30%
Möjligheten att mäta energiförbrukning 25%
Odlingsmöjligheter 23%
Leveransboxar i anslutning till fastigheten för att enkelt hämta/returnera e-handelsköp 23%
Kompost/källsortering 20%
Automatiserat soprum som hjälper till att källsortera 20%
Matavfallsinsamling 17%
Införa en hållbarhetsplan för ett strukturerat hållbarhetsarbete 13%
Bevattningssystem för trädgården 10%
Inget 7%
Eget vattenreningsverk 6%
Annat 5%
Vet ej 10%

Skulle du kunna betala högre avgift för mer hållbara lösningar i din förening?

Totalt
Nej 47%
Ja 32%
Vet ej 22%

Om följande aktiviteter fanns i din förening, vilka skulle du då delta i? Det går bra att välja flera alternativ

Totalt
Gemensamma prylar och verktyg 37%
Gemensam insamling av prylar till exempelvis second hand 37%
Skräpplockning 33%
Bytesdag 29%
Skapa en utomhusmiljö som främjar biologisk mångfald 29%
Odlingsmöjligheter 27%
Gemensam bilpool 23%
Arbeta med energiöversyn och åtgärder 21%
Inget av ovan 12%
Vet ej 10%

Tror du att värdet på lägenheterna i er förening påverkas av ert hållbarhets- och miljöarbete?

Totalt
Ja 46%
Nej 29%
Vet ej 25%

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...