Bostadsrättsägare vill satsa mer på hållbarhetsarbete

av Admin

Hållbarhetsfrågor är något som engagerar Sveriges bostadsrättsägare och
flera anser att föreningens lägenheter skulle värderas högre med ett aktivt
hållbarhetsarbete. Trots det finns ett lågt intresse för att betala en högre
avgift för att föreningen ska satsa mer på hållbara lösningar. Det visar ny
statistik från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 uppger 40 procent av svenska bostadsrättsägare
att deras förening kan bli bättre i sitt arbete med hållbarhet. Enligt 46 procent kan
dessutom ett aktivt hållbarhetsarbete göra att föreningens lägenheter värderas högre.
Trots fördelarna anser hela 47 procent av Sveriges bostadsrättsägare att de inte kan
tänka sig att betala en högre avgift för att föreningen ska satsa mer på hållbara
lösningar. Endast 32 procent uppger att de kan tänka sig att betala en högre avgift.

– Att investera i hållbara lösningar är något som kommer bli allt viktigare. Att det är så
pass många som anser att deras förening kan bli bättre i sitt arbete med
hållbarhetsfrågor är ett tydligt bevis på det. På sikt kan hållbara lösningar inte bara
hjälpa klimatet, det kan även dra ner på kostnaderna för föreningen. Att göra mindre
höjningar i månadsavgiften kan därför vara nödvändig men då måste föreningen också
vara tydlig med varför höjningen sker och vilka fördelar det kan medföra, säger Per
Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC.

Rapporten visar även att svenska bostadsrättsägare har ett högt engagemang när det
gäller miljö och hållbarhet. Hela 43 procent kan tänka sig att vara med och driva miljöoch
hållbarhetsfrågor i sin förening. Listan över hållbara investeringar som lockar svenska
bostadsrättsägare mest toppas av solceller, laddstationer och möjlighet att mäta
energiförbrukning. När det gäller hållbarhetsfrämjande aktiviteter som föreningens
medlemmar kan delta i är intresset högst för gemensam insamling till second hand och
gemensamma prylar och verktyg.

Läs hela rapporten här: https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...