WIC3D – Nytt modelleringsverktyg för innovativa fasadkonstruktioner

av Admin

WICONA har utvecklat ett modelleringsverktyg som effektivt reducerar tidsåtgången för 2D- och 3D- ritningar samt för 3D- rendering. Under Nordbygg visar vi hur modelleringsverktyget revolutionerar byggprocessen genom att kommunicera och vara kompatibelt med vår konstruktionsmjukvara.

WIC3d

WIC3D är ett digitalt modelleringsverktyg som redan från första designstadie bistår arkitekter och konstruktörer att vara både kreativa och produktiva, och att utforska alternativa fasadlösningar. Mjukvaran erbjuder funktioner både för beskrivning, analys och visualisering av projektet, och ger möjlighet att utforska olika fasadval och lösningar för projektet.

Det nya och användarvänliga modelleringsverktyget tillåter arkitekter, ingenjörer och konstruktörer att rita upp sina designkoncept och idéer på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt. Konstruktionen kan direkt integreras med WICONAs högteknologiska fasad-, fönster-, dörr- och solskyddssystem.

Under Nordbygg visar vi hur WIC3D länkas samman med vår konstruktionsdatabas WICTOP, vilket gör att konstruktioner på ett snabbt och enkelt sätt kan flyttas mellan systemen. Detta erbjuder en stor fördel för samtliga aktörer i byggprocessen. Utöver minskad tidsåtgång och en smidigare process innebär kopplingen också att information kring projektet behålls och flyttas mellan aktörer. Detta gör att informationen behålls mellan de olika stegen och risken för fel minimeras.

Utvecklad i samarbete med arkitekter, blir WIC3D en ovärderlig och användarvänlig modelleringsmjukvara för design, visualisering, dokumentation och presentation av projekt. WIC3D kan producera ritningar i verklig skala, samtidigt som precisionen förbättras och tidsåtgången reduceras. Fasaddesignen kan i mjukvaran ses både interiört och exteriört, vilket gör att proportioner, gestaltningar och formgivningsval kan utvärderas och vidareutvecklas.

Modelleringsverktyget är designat för att integrera med de vanligaste CAD-systemen, så att användaren kan importera och exportera 2D- och 3D- ritningar. Mjukvarans funktioner inkluderar:

  • 3D-modeller skapade i Google SketchUp kan importeras till WIC3D för att skapa och visa 3D-renderingar med WICONAs systemlösningar.
  • Ritningar i 2D kan överföras till WIC3D som mall för att skapa 3D-renderingar. Dessa kan sedan exporteras till de flesta vanligare CAD mjukvaror, såsom AutoCAD®, Bentley®, ArchiCAD och ADT.
  • Det finns möjlighet att exportera 3D-renderingar för användning i Google SketchUp eller i 3ds-format för användning i AutoDesk 3ds Studio Max.

WIC3D nås via WICONAs hemsida, där du också finner en film om mjukvaran.

WICONA erbjuder, utöver en omfattande projektsupport för arkitekter och konstruktörer, också ett utbud av online-baserade verktyg som stöd vid fasaddesign, såsom BIM-komponenter, teknisk dokumentation för nedladdning och WICONA Finder – en projektdatabas och inspirationskälla för innovativa designlösningar.

Upptäck en ny visuell verklighet under Nordbygg!

Läs mer om WIC3D här!

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...