Svenskt Träs Lathund gör det enklare att bygga med trä

av Anders Enquist

Pressbild Tryckt Lathunden och Lathunden app 2015-05-26Med Lathunden kan du till exempel beräkna hur mycket läkt takbyggnationen kräver, hur mycket fasadpanel som behövs för en byggnad och hur många löpmeter regel som går åt för att bygga väggar med olika centrumavstånd. Lathunden är även ett bra verktyg för att bestämma dimensionen på golvbjälkar, vare sig det är inomhus i bostaden eller till altanen, samt för att beräkna dimensioner för bärlinor, takbjälkar och takstolar. Nytt i den femte utgåvan av Lathunden är att det finns dimensioneringstabeller för bärlinor till golvbjälkar till altaner, färgåtgångstabeller, skruv- och spikguide samt ett utvik av Trärådhuset där du kan se dimensioner, virkeskvaliteter för virke, skruv, spik och beslag.

Lathunden innehåller information om:

  • Virkesåtgång
  • Dimensionering av virke och limträbalkar
  • Virkeskvaliteter
  • Målfuktkvot
  • Träskydd
  • Virkes- och limträsortiment
  • Färgåtgång
  • Skruv- och spikguide
  • Kuberingstabeller

Lathundens dimensioneringstabeller är anpassade efter de senaste dimensioneringsreglerna EKS 9 (BFS 2013:10). Lathunden vänder sig främst till hantverkare, arkitekter, konstruktörer, anställda i bygg- och trävaruhandeln och privatpersoner.

Lathunden omfattar 76 sidor och är i A5-format, så att du lätt kan stoppa ner den i fickan på snickarbyxorna. Lathunden går att beställa eller ladda ned från Svenskt Träs hemsida, se www.svenskttra.se/publikationer/lathunden. Priset för Lathunden är enligt följande:

Prislista Exklusive moms Inklusive moms
1 exemplar/beställning 115:00 kr/exemplar 121:90 kr/exemplar
2 – 5 exemplar/beställning 75:00 kr/exemplar 79:50 kr/exemplar
6 – 25 exemplar/beställning 60:00 kr/exemplar 63:60 kr/exemplar
26 –   exemplar/beställning 50:00 kr/exemplar 53:00 kr/exemplar

Samtliga priser är exklusive frakt och expeditionsavgift.
Lathunden finns också som app med samma innehåll som den tryckta Lathunden. I appen finns även hjälpmedel och verktyg för att beräkna vinklar, area och volymer samt lutningsförhållanden. Appen finns att ladda ner på www.svenskttra.se/lathunden. Du kan även söka efter Lathunden i App Store, Google Play eller Windows Phone Store och ladda ned. Lathunden som app är gratis.

– Lathunden-appen blev direkt en favorit bland hantverkare och andra aktörer i byggbranschen, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä. Sedan mitten av december 2013, då appen lanserades för första gången, har den laddats ner av cirka 55 000 personer.

Lathunden ingår i Svenskt Träs sortiment av tryckt och digital information framtagen för att hålla den goda träbyggnadstekniken levande med bra och instruktiva hjälpmedel. Andra hjälpmedel är till exempel trycksakerna Att välja trä, Limträ PocketGuide samt hemsidorna www.byggbeskrivningar.se, www.traguiden.se och www.traradhuset.se.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...