Ny brygga mellan SkyView och grävmaskinen samt optimerad 3D-visualisering

av Admin

SkyMap optimerar visningen av 3D-modeller som genereras från drönarskanning och tillför samtidigt ett nytt filformat som gör det enklare att knyta ihop flödet av ritningar och modeller mellan SkyView och grävmaskinen.

– Med dessa förbättringar i vår onlineplattform SkyMap Portal framtidssäkras visualisering av 3D-modeller i verktyget SkyView, samtidigt som vi underlättar filhantering och kontroll av ritningar och modeller för bland annat projektörer, projektledare och maskinförare, säger Jon Bengtsson som är grundare och VD på SkyMap.

Optimerad 3D-visualisering
Det nya formatet för den drönarskannade 3D-modellen heter Cesium 3D Tiles och ersätter formatet Agisoft Tile Archive. Cesium är bättre på att tolka jordens krökning vilket gör att den digitala kopian av verkligheten kan återges visuellt korrekt. Skillnaden kommer främst att kunna ses i stora eller långsträckta infrastrukturprojekt som till exempel vägar eller vindkraftparker.

– I de riktigt stora projekten har det fram till nu endast gått att mäta och jämföra ritningar och modeller mot punktmolnet. Tack vare det nya 3D-formatet går det nu också att se och jämföra ritningar och modeller med en visuellt korrekt återgivning vilket gör en stor skillnad för användaren, konstaterar Jon Bengtsson.

Även i mindre projekt kommer det nya formatet att göra stor skillnad genom att 3D-modellerna laddas avsevärt mycket snabbare och får en högre upplösning. Förbättringen påverkar alla 3D-modeller som genereras efter att implementationen är genomförd. Befintliga 3D-modeller som genererats i det tidigare formatet finns kvar och påverkas inte av förändringen.

LandXML – bryggan mellan SkyView och grävmaskinen
Inom maskinstyrning har LandXML blivit ett allt mer använt och efterfrågat filformat. SkyMap kompletterar nu listan över filformat som stöds i SkyView med LandXML (version 1.0-1.2), vid sidan av .dwg och .dxf som redan stödjs. LandXML kan precis som övriga CAD-filer användas för volymberäkning och formatet är dessutom optimerat för visualisering i SkyView och snabbare att hantera i verktyget.

– Vi rekommenderar alla användare att i fortsättningen använda LandXML framför .dxf och .dwg när det gäller ytor. På så vis kan flödet av filer enklare knytas ihop mellan SkyView och grävmaskinens maskinstyrningssystem där LandXML är ett mer användbart format, säger Jon Bengtsson.

– Vi ser att vi kan förenkla mycket genom att koppla ihop oss med grävmaskinerna på byggarbetsplatsen och därigenom slippa mycket strul med uppdatering och överföring av filer. Nästa steg blir att lägga till stöd för linjer och punkter så att det kan flöda från maskinen till SkyView. Och hela satsningen lägger grunden för den kommande integrationen med Mobas maskinstyrningssystem, avslutar Jon Bengtsson.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...