Mångsidiga bordsmultimetrar hos Conrad

av Admin

Voltcrafts digitala multimetrar VC-7055BT, VC-7060BT och VC-7200BT har grafisk display och beroende på modell möjliggörs en upplösning på upp till 5 ½ siffror (200 000 mätvärden).

● Premiummodellen VC-7200BT uppnår en mätnoggrannhet på ± 0,015 %

● Verkligt mätvärde för asymmetriska spänningar och strömmar

● Passar också för mätuppgifter i samband med kvalitetssäkring vid serietillverkning

Conrad har utökat sitt utbud av mätutrustning med tre digitala multimetrar från Voltcraft, VC-7055BT, VC-7060BT och VC-7200BT. Dessa bordsenheter har utformats för att uppfylla kraven från elektriker och tekniker inom installations- och reparationsområdet som söker enheter för att kunna mäta uppgifter i mätkategorierna CAT I (1000 V) och CAT II (600 V). Dessutom passar de digitala multimetrarna för användning i laboratorium och beroende på modell även för att mäta uppgifter i samband med kvalitetssäkring vid serietillverkning.

”Användare som väljer en av dessa tre multimetermodeller får en enhet med hög prestanda, ett brett spektrum av funktioner och möjlighet att utföra automatiska mätningar”, säger Harald Lehner, försäljningschef för området Private Label på Conrad Electronic. ”Premiummodellen VC-7200BT är en extra kraftfull enhet som erbjuder hög upplösning med upp till 200 000 mätvärden och en grundläggande mätnoggrannhet på ± 0,015%.”

På den grafiska 4-tumsskärmen (10,16 cm) med en upplösning på 480 pixlar x 320 pixlar kan premiummodellen VC-7200BT visa mätvärden med fem decimaler eller i grafisk form. Ett av de grafiska alternativen är ett klassiskt stapeldiagram med dynamisk rörelse. Ett annat alternativ är att visa och studera den dynamiska signalkurvan över tid, för att till exempel se om en spänningsökning är snabb eller långsam, om kurvan är brant eller flack. Tekniker inom en rad olika områden kan dra nytta av de nya möjligheterna, som multimetrar med konventionella skärmar inte erbjuder (till exempel dynamiska kurvor, ackumuleringar eller förlopp). Trendanalyser kan hämtas via diagramläget.

”Dual”-knappen på multimeterns framsida kan användas för att till exempel ställa in att en nätdel visar två värden samtidigt, för att mäta växelspänningsandelen i en likspänningssignal. Spännings- och nätfrekvens eller andra valfria värden kan också visas i två rader samtidigt.

Bordsmultimetrarna har anslutningar för spännings-, ström- och frekvensmätningar med automatiskt områdesval. Genom mätfunktionen för sant effektivvärde (True RMS) kan asymmetriska spänningar och strömmar som avviker från den grundläggande sinusvågen mätas exakt. Förutom Kelvin-mätkablar med fyra ledningar för precisionsmätning i lågmotståndsområdet kan även temperaturgivare eller termoelement anslutas för temperaturmätning.

En speciell funktion på baksidan av modellerna VC-7060BT och VC-7200BT är digitala anslutningar för trigger och omkoppling, som kan användas för att till exempel ansluta en PLC för automatiska kvalitetssäkringstester i samband med serietillverkning.

Med premiummodellen VC-7200BT kan upp till 150 mätvärden per sekund registreras och sparas i en intern datalogger. Internminnet kan lagra upp till 1 000 mätvärden. Export av de uppmätta värdena är möjlig via USB-gränssnitt. Det finns också anslutningsmöjligheter för LAN och RS-232 samt stöd för SCPI.

Multimetrarna är fabrikskalibrerade enligt tillverkarstandard och Voltcraft kvalitetssäkring. Kalibreringen säkerställer hög produktkvalitet och överensstämmelse med toleransgränserna.

Mer information om bordsmultimetrar från Voltcraft.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...