Nedgången bruten i NAVET Analytics konsultundersökning

av Admin

Trots ett år av osäkerhet på grund av pandemin, anger ändå något mer än hälften av de konsulter som ingår i NAVET Analytics panel, att deras omsättning ökat under 2020 jämfört med 2019.

Konsulternas samlade bedömning är att efterfrågan på deras tjänster förblir oförändrad eller ökar måttligt 2021, för att sedan öka något mer under 2022. Konsulterna förväntar sig en ökad uppdragsvolym inom flerbostadshus, medan efterfrågan inom kontorsbyggandet verkar dämpas. Varje halvår sammanställer NAVET Analytics indikatorer från de större arkitekt- och konsultföretagen, för att fånga upp tidiga signaler på hur byggmarknaden kommer att utvecklas de kommande två åren. Resultaten redovisas i konjunkturrapporten Marknadstrender Bygg. Vid sammanställningen av svaren hos de intervjuade konsultbolagen i januari månads intervjuundersökning, framgår det att arbetsvolymen ökade med 1,2 procent jämfört med för 6 månader sedan. I undersökningen i augusti hade arbetsvolymen minskat med 2,6 procent och därmed har nedgången brutits.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...