Hilti lanserar Jaibot – högeffektiv borrobot tar nästa steg mot digitalisering

av Admin

Hilti lanserar Hilti Jaibot – en semi-automatisk borrobot som omvandlar den digitala ritningen till fysiska borrhål ute på arbetsplatsen. Genom detta tas därmed ytterligare ett steg mot digitalisering av byggbranschen. Med upp till fem gånger högre effektivitet gentemot traditionell utsättning/borrning och med 100% exakthet, innebär Hilti Jaibot en väsentlig hjälp i att hantera utmaningar som produktivitet, hälsa och säkerhet. 

BIM-to-field, bryggan från projektering till byggarbetsplatsen
Jaibot utför borrning i tak baserat på informationen från digitala ritningar, så som BIM-handlingar (digital byggnadsinformationsmodellering). Roboten är batteridriven, styrs via wifi/mobil uppkoppling och med en enkelhet som inte kräver expertkunskaper. Den positionerar hålen exakt enligt ritningarna, borrar och markerar dessa. Alla borrade hål sparas även digitalt. Jaibot är en idealisk lösning för innerväggs- och installationsarbeten. Där det är möjligt, ger samordnad installation ännu högre produktivitet i projekten.
Hilti Sverige har haft en tongivande roll vid framtagandet av Hiltis nya globala lösning, precis som för nyligen lanserade exoskelettet EXO-O1.

“Byggbranschens produktivitet har legat efter andra sektorer i flera år. Pressade marginaler, utmaningar med att utföra moment i rätt sekvens enligt tidsplan och brist på kvalificerad arbetskraft är ofta realitet i vår bransch. Genom att nyttja möjligheterna med digitalisering kan produktivitetsbristerna delvis kompenseras. Vi uppnår detta genom att länka samman design, planering, dataöverföring och utförande på byggplatsen på ett intelligent sätt”, säger Fabio Pedrazzi i Hilti Sveriges Ledningsgrupp.

”Med Jaibot och i nära samarbete med våra kunder kan vi genom digitalisering öka produktiviteten ute på projekten – samtidigt som arbetsmiljön blir bättre för alla som arbetar där”, fortsätter Fabio Pedrazzi.

Paradigmskifte i byggbranschen pågår
Spräckta tids- och budgetplaner är ett känt och vanligt förekommande problem, särskilt i stora byggprojekt. Betydande produktivitetsvinster är möjliga med digitalt planerade byggprojekt, i kombination med prefabricerade moduler, t.ex. vid samordnad installation. Med hjälp av Jaibot kan delar av dessa realiseras i projekten. BIM-aktiverade robotlösningar gör också byggprocessen mer transparent med ökad effektivitet, konstant prestanda och färre fel. Daglig status kan rapporteras från fältet till projektkontoret via Hilti Cloud. Potentiella konflikter mellan de olika disciplinerna kan också upptäckas i ett tidigt skede och begränsas – vilket resulterar i fler projekt som levereras i tid och inom budget.

Underlätta för yrkesarbetare med krävande fysiska arbetsuppgifter
Hälsa och säkerhet har varit ett stort fokus i utvecklingen av Jaibot. Roboten är utformad för att underlätta i fysiskt krävande och repetitiva borrning i tak och minimerar dessutom dammexponeringen. Den navigeras av användaren via fjärrkontroll och använder referensdata från en robotstation, Hilti PLT 300. Hål inom robotens räckvidd borras automatiskt, därefter flyttas roboten till nästa borrplats.

“Vi tittade på vilket rutinarbete på byggarbetsplatsen som är bland det mest påfrestande. Det upprepade slitsamma arbetet ovan huvud står för en stor del här”, säger Julia Zanona, global produktchef på Hilti.

“Vår utgångspunkt var att utveckla en robotlösning som stöttar våra kunder där det behövs som mest. Hilti Jaibot tar över en av de mest ansträngande och farliga uppgifterna och arbetar tillsammans med yrkesarbetarna”

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...