Decentraliserad automatisering med Conrad

av Admin

Effektivt automatiserade enheter ökar flexibiliteten och minskar kostnaderna – lämpliga produktlösningar från ledande tillverkare som Siemens, Mean Well och Phoenix Contact finns på Conrad Sourcing Platform.

  • Avlastning av centralenheten
  • Säker och snabb kabeldragning för industriella nätverk
  • Minimerad stilleståndstid och optimerade processer tack vare fjärrövervakning

Utformningen av automatiseringssystem är ett av de viktigaste områdena inom operativ digitalisering.
Decentraliserad automatisering hamnar allt mer i fokus. Heltäckande produktlösningar finns snabbt och enkelt tillgängliga på Conrad Sourcing Platform, inköpsplattformen där du finner allt som behövs för verksamhetens hela tekniska behov.

Stabilare nätverk och ökad systemtillgänglighet

Decentralt organiserade automatiseringssystem öppnar upp rigida hierarkier och ger enskilda enheter befogenhet att fatta oberoende beslut. System och maskiner som kan arbeta självständigt avlastar den centrala styrningen och ger mer säkerhet och stabilitet till komplexa processer. Dessutom minimeras behovet av lång kabeldragning och distribution i styrskåp. Detta innebär en minskning av potentiella felkällor och därmed även underhålls- och reparationskostnader.

Ohanterade switchar för bas- och standardapplikationer

Ohanterade switchar möjliggör en kostnadseffektiv, okomplicerad och säker lösning för mindre företag. Installationen fungerar på samma sätt som en plug-and-play-installationsprocess. Beroende på version har switcharna fiberoptiska gränssnitt och SFP-portar för större flexibilitet.
Med Quality-of-Service-funktionalitet och multicast-filter som PTCP uppnår de förbättrad prioritering av datatrafik i Profinet- och Ethernet/IP-nätverk. Detta bidrar också till att stabilisera nätverket och öka systemtillgängligheten. Tillverkaren Phoenix Contact erbjuder till exempel varianter med ohanterade switchar i 1000- och 1100-serien, som också stöder applikationer med hög bandbredd.

Hög flexibilitet och ett extremt brett användningsområde

Ett exempel på stark prestanda med kompakt design är ET 200SP-systemkomponenterna från Siemens, som finns på Conrad Sourcing Platform: Olika centrala moduler, IO- och gränssnittsmoduler samt olika kommunikationsmoduler för bussystem, motorstartare eller teknikmoduler erbjuds. Alla kännetecknas av kompakt design och enkel hantering inom projektering, systemintegration, montering och service.

Säker och snabb kabeldragning för industriella nätverk

Data för anläggningsautomatisering och tillverkningstillämpningar som hanteras i produktionsanläggningar transporteras via Ethernet-baserade industriella nätverk.
Prestandan hos dessa nätverk är bara så bra som kabeltekniken tillåter. Särskilt höga krav ställs på installationen av kablarna i industriell miljö. Siemens erbjuder ett system som uppfyller alla dessa krav: med FastConnect utvecklades ett genomtänkt snabbmonteringssystem för direkt och felfri montering på plats.

Strömförsörjning för automatisering

Kabeltekniken för strömförsörjning måste uppfylla särskilda krav. Många störningar och avbrott beror på överspänningar. Inte bara blixtnedslag, defekt elektrisk utrustning under installationen, avstängning av induktiva laster eller påslagning av stora kapacitiva laster orsakar transienta överspänningar. Även den ökande automatiseringsnivån medför problem, eftersom potentiellt störande komponenter som drivenheter, motorer och högkänsliga kontroller i allt högre grad används i komplexa elinstallationer.
Strömförsörjningen från till exempel Mean Well är därför certifierad enligt säkerhetsstandarden IEC/EN62368-1 och designad för överspänningskategori II (OVC II). Eftersom efterfrågan på OVC III-produkter ökar, har Mean Well redan certifierat ett stort urval av OVC III-strömförsörjningar, såsom LRS inbyggda strömförsörjningar och lösningar med DIN-skena i HDR-serien, enligt IEC/EN61558- 1.

Fjärrövervakning via mobilnätet

För att minimera stilleståndstider och optimera processer kan maskiner och system övervakas via mobilnätet. Även här är fördelen med decentraliserad automatisering uppenbar: Både digitala och analoga sensorer kan fjärrövervakas utan användning av det centrala styrsystemet. Avvikelser i processen rapporteras via SMS, e-post eller GPRS och kan åtgärdas omedelbart, då reläer kan fjärrstyras via till exempel SMS eller webbläsare. Konfigurationer kan också göras direkt på bärbara enheter via USB-gränssnittet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...