Tuff bostadsmarknad bidrar till psykisk ohälsa och pausade framtidsplaner för unga vuxna

av Admin

Fyra av tio svenskar under 30 år har påverkats negativt av de hårda kraven för att komma in på bostadsmarknaden. De vanligaste konsekvenserna är att behöva bo kvar hos sina föräldrar, flytta runt och tvingas hyra dyrt i andra hand. Många unga vuxna uppger dessutom att utmaningarna på bostadsmarknaden har försämrat deras psykiska hälsa och var tredje har känt sig uppgiven över att ha tvingats pausa sina framtidsplaner. Det visar Bluestep-rapporten 2021.

Bluestep-rapporten 2021 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo i vilken 2 647 svenskar fått svara på frågor om den svenska bostadsmarknaden. Föga förvånande visar undersökningen att det främst är unga i åldern 18–29 år som har påverkats av de hårda kraven för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det uppger 37 procent i åldersgruppen. Motsvarande siffra bland de över 50 år är endast åtta procent.

Bland unga leder detta oftast till att de behöver bo kvar hemma, något som var sjunde uppger. Trots att många bor kvar hos föräldrar är ekonomiskt stöd från familjen inte aktuellt, närmare fyra av tio i åldersgruppen kan nämligen inte tänka sig att låna pengar från familj eller släkt i syfte att köpa en egen bostad. Få under 30 år har dock behövt tacka nej till jobb på annan ort eftersom de inte haft möjlighet att köpa bostad.

– Det är beklämmande att se att så många tvingas bo kvar hemma på grund av de hårda kraven på bostadsmarknaden. Att ha ett eget hem som ung vuxen är viktigt för ens självständighet och ens möjligheter att forma sin egen framtid. De höga trösklarna för unga att ta sig in på bostadsmarknaden är ett samhällsproblem och något som såväl företag som myndigheter bör ta på största allvar, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

Framtidsplanerna läggs på is

Tre av fyra som påverkats av de stängda dörrarna in till bostadsmarknaden uppger dessutom att det på något sätt haft inverkan på deras mående. Var tredje i åldersgruppen 18–29 år som drabbats av de hårda kraven har känt sig uppgiven över att behöva lägga sina framtidsplaner på is och var femte säger att deras psykiska hälsa har påverkats negativt. Många svarar även att deras självförtroende har försämrats.

– Det är bekymmersamt att unga vuxna tvingas lägga sina framtidsplaner på is på grund av de tuffa kraven som råder på bostadsmarknaden. Vi och andra aktörer som kan påverka situationen bör arbeta för ett mer inkluderande samhälle där fler ges möjlighet att köpa en egen bostad, unga som gamla, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...