Tessin passerar ytterligare en milstolpe

av Admin

Nordens ledande investeringsplattform för fastighetsprojekt passerar en viktig milstolpe i och med att man har förmedlat mer än 2,5 miljarder kronor i lån. Sedan starten 2014 har Tessins medlemmar finansierat över 230 svenska fastighetsprojekt, allt ifrån bostäder till närings- och logistikfastigheter. 

Aktiviteten för fastighetsutveckling är trots det rådande samhällsläget fortsatt hög sedan inledningen av 2020. Efterfrågan på kapital har hittills under året ökat, vilket innebär att aktiviteten bland medlemmarna på Tessins investeringsplattform håller ett högt tempo. Totalt har Tessins medlemmar lånat ut mer än SEK 2,5 miljarder i kapital till svenska fastighetsprojekt. Av det totalt utlånade beloppet har SEK 1,5 miljarder återbetalats med en genomsnittlig avkastning om 8,42 procent.

”Jag är stolt och glad att så många fastighetsutvecklare vänder sig till Tessin och ger oss möjligheten att finansiera deras fastighetsprojekt trots utmanande tider. Utvecklingen visar att vi och investerarna på plattformen fångat upp ett behov och en möjlighet inom den samhällsviktiga bygg- och fastighetssektorn,” säger Jonas Björkman, medgrundare och VD för Tessin.

Målet är att bidra till att upprätthålla byggtakten i Sverige genom att fortsätta erbjuda intressanta investeringserbjudanden och finansieringslösningar på fastighetsmarknaden. Kapitalet från Tessins medlemmar har hittills möjliggjort byggnationen av fler än 5 000 bostäder och lokaler.

Fakta Tessin

Antal medlemmar: 53 800 st

Antal kapitalresningar: 236 st

Rest kapital: SEK 2 513 561 971

Återbetalt kapital: SEK 1 574 669 854

Genomsnittlig avkastning: 8,42 procent*

*Den genomsnittliga avkastningen baseras på den viktade årsavkastningen för samtliga avslutade lån på Tessins plattform. I beräkningen inkluderas en försiktig recovery rate om 70 procent, vilket är lägre än lånens faktiska recovery rate om 94,2 procent.

Bild: Framfastgruppens radhusprojekt i Strängnäs som delfinansierats via Tessins plattform

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...