Skonto Prefab har färdigställt byggnationen av sex fastigheter i kvarteret Baltic i Annedal

av Admin

Företaget Skonto Prefab, som är en del av Skonto Group, har färdigställt nybyggnationen av kvarteret Baltic som är en del av stadsdelen Annedal i Bromma i västra Stockholm. De har inom ramen för projektet utfört projektering av bärande konstruktioner samt produktion och montage av fem flerfamiljshus och en förskola. Skonto Prefabs del av projektet motsvarar ett värde av 17 miljoner euro, hela investeringen uppgår till 100 miljoner euro. 

Färdigställandet av fastigheterna i kvarteret Baltic är den sista och avslutande delen i utvecklingen av stadsdelen som har en särskild betydelse ur ett såväl kulturhistoriskt som miljö- och konstperspektiv. Kvarteret Baltic är byggt på platsen för det tidigare tegelbruket och den industriella arkitekturen från bruket går igen i de nya fastigheternas fasader av brunaktigt tegel och rosttoner.

Byggnationen sammanföll med den första vågen av Covid19 vilket ledde till flera utmaningar då bland annat möjligheten att resa begränsades.

— Kvarteret Baltic är Skonto Prefabs hittills största och viktigaste projekt, både till omfattning och omsättning. Våra medarbetare har visat sin professionalitet i såväl projekteringen av de bärande strukturerna, som tillverkningen och monteringen av husen i kvarteret. Trots flera utmaningar under de två åren genomförde vi bygget enligt tidtabell och höll samtliga hålltider., säger Mārtiņš Ķeņģis, VD på Skonto Prefab.

En annan utmaning var att hitta ett sätt att bygga ihop tre av fastigheterna, vilket från början såg omöjligt ut på grund av hålkärnplattornas längd och tyngd. Skonto Prefab tog fram en lösning genom att byta ut hålkärnplattorna mot betong. Detta är något som föll utanför företagets egentliga specialitet, men där de med företagets egna experter, deras erfarenhet, arbete och kunskap, hittade en lösning som mötte de högt ställda kraven.

För byggnationen tillverkades 37 000 m2 väggpanel i betong, 42 000 m2 filigran betongpanel och 800 m2 vägg med grafisk betong. Sammanlagt mer än 8500 betongelement. Fastigheterna är projekterade utan bärande stålkonstruktioner varför det inte behövdes ta hänsyn till skydd av stålkonstruktionerna från eld eller yttre påverkan. Något som blev särskilt aktuellt för parkeringsgaraget. På en av fastigheterna monterades betongväggar som hängande fasader med fästen i balkongkonstruktionerna. Även fönstren tillverkades av Skonto Prefab och betongelementen levererades monteringsfärdiga. Tack vare den höga graden av egen produktion gjordes enbart femton externa inköp i projektet.

Husen ritades av Lindberg Stenberg Arkitekter som bland annat ville ha delar av fasaderna i betong.

— En utmärkande detalj är förskolans betongfasad som med sina matrisgjutna mönster bryter av mot övriga fasader i kvarteret. Vi har haft ett bra samarbete med Skonto Prefab genom hela projektet där de förutom att leverera prefabelementen även projekterat för pelarna och portiken för huset som omger förskolan, säger Johanna Pålstedt, ansvarig arkitekt för projektet på Lindberg Stenberg arkitekter.

Om Skonto Prefab
Skonto Prefab är ett byggföretag, specialiserat på konstruktioner i betong, metall och limträ samt projektering, tillverkning, leverans och byggnation. Företaget har en egen betongfabrik i Acone och en fabrik för tillverkning av limträpanel i Jelgava. Företaget är en del av Skonto Gruop, ett av Lettlands ledande bygg- och byggmaterialföretag.

Skonto Gruop består av följande företag: Skonto Prefab, Skonto Plan Ltd, Latvijas energoceltnieks och Cross Timber Systems. Företagsgruppen erbjuder totallösningar – från de ingenjörstekniska lösningarna till tillverkningen i Lettland, och till leverans och montering. 85% av Skonto Groups produktion går på export. Antalet anställda i gruppen är idag drygt 1500.

Om kvarteret Baltic
Fastigheterna i kvarteret Baltic innehåller 374 lägenheter. Av dessa är 277 hyresrätter och 97 bostadsrätter. Lägenheterna är anpassade till olika behov och de passar såväl storfamiljen som den uttrycksfulle individualisten. Lägenheterna har ett till fyra rum och kök, med balkong och utan.

Förskolan ligger i en egen fastighet som är byggd av sandwichpanel med Reckli-matris. Varje element är unikt och har en egen teckning. Sandwichpanelen är estetiskt tilltalande och energieffektivt då materialet isolerar väl mot kyla.

Mellan husen finns grönområde med promenadstråk, cykelparkering och parkbänkar. Under kvarteret finns ett tvåvånings parkeringshus med plats för såväl bilar som cyklar.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...