SBC och Nabo i samarbete om digitalisering av bostadsförvaltning

av Admin

SBC, Sveriges största oberoende förvaltare av bostadsrättsföreningar, kommer nu ytterligare förenkla för sina 4 000 bostadsrättsföreningar samtidigt som man effektiviserar sin egen förvaltningsverksamhet genom att använda Nabos ledande plattform för bostadsförvaltning. Samarbetet mellan de två ledande förvaltningsbolagen innebär att cirka 400 000 boenden i Sverige kommer att vara anslutna till plattformen i slutet av 2022.

Bostäder är det största tillgångsslaget i världen och det finns stor efterfrågan på att automatisera manuella flöden genom digitala lösningar och förenkla såväl förvaltningen för fastighetsägare som för de boende. Behoven är ungefär desamma i andra länder som i Sverige.

Samarbetet med Nabo innebär att SBCs kunder ansluts till plattformen, med stora fördelar för både kunder och medarbetare. Totalt 7 500 av Sveriges bostadsrättsföreningar och omkring 400 000 boende kommer att vara anslutna till plattformen i slutet av 2022. Samarbetet har redan påbörjats genom att Nabo anpassar plattformen till SBCs verksamhet.

– Nabos plattform stödjer SBCs digitaliseringsstrategi och därigenom kan vi automatisera fler manuella processer liksom frigöra mer tid för att kunna hjälpa våra kunder. Det är ett arbete som pågått länge för oss men som nu får ytterligare kraft av samarbetet med Nabo, vilket kommer göra livet enklare för både medarbetare och kunder, säger Emil Lundström, vd på SBC.

Sedan förra året agerar Nabo SaaS-leverantör genom att tillhandahålla sin digitala förvaltningsplattform – den enda specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus – till Riksbyggens dotterbolag Simpleko. Plattformen har utvecklats under mer än 15 års tid och samarbetet var det första steget i Nabos resa att bli ett ledande proptechföretag och SaaS-leverantör. Med hjälp av plattformen automatiseras och förenklas manuella processer i förvaltningen av bostadsrättsföreningar, vilket underlättar och effektiviserar för den egna organisationen så att medarbetarna kan lägga mer tid på att hjälpa kunderna med stöd och rådgivning. Att digitalisera administrationen gör också styrelsens arbete enklare och sparar tid, samtidigt som det skapar trygghet och kontroll. Allt för att göra det bekymmersfritt att driva en bostadsrättsförening.

– Vårt mål är att forma framtidens förvaltning och boendetjänster – och med Nabos plattform får man ett heltäckande system för förvaltningen och styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar. SBC blir nu det andra stora förvaltningsbolag som Nabo blir SaaS-leverantör till. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla och digitalisera Sveriges förvaltning av bostadsrättsföreningar, säger Daniel Larsson, vd på Nabo.

Nabo skapades 2018 genom en sammanslagning av fyra enskilt starka förvaltningsbolag och erbjuder utöver rollen som systemleverantör också heltäckande tjänster inom bostadsförvaltning. Ett antal ytterligare bolag har sedan dess anslutit sig vilket bland annat stärkt positionen i södra Sverige.

Exempel på funktioner i Nabos förvaltningsplattform är att post och fakturor inkommer skannade, att föreningens bankkonto är integrerat, att fastighets- och medlemsregister förs digitalt och att utlägg kan göras direkt i mobilen. Exempel på hur plattformen underlättar i den ekonomiska förvaltningen är att avisering till medlemmar görs med några knapptryck där plattformen genomför de kontroller som krävs istället för manuell genomgång av listor, där man dessutom minimerar risken för fel på grund av den mänskliga faktorn. Bokslut görs från start till slut i plattformen på ett effektivt och transparent sätt för alla parter – styrelse, förvaltare och revisor.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...