Ny rapport avslöjar låg kunskap trots höga lånebelopp: Så många svenskar känner inte till sina egna lånevillkor

av Admin

I takt med allt fler låneaktörer etableras har även urvalet av lånetyper blivit större. När en uppsjö av valmöjligheter bara är ett klick bort blir det samtidigt svårare att skilja på alternativen. Bluestep-rapporten 2019 visar att knappt var fjärde person har full koll på villkoren för sina krediter och nästan lika många medger att de inte känner till sina lånevillkor. Och trots att bostadslån står för en stor majoritet av hushållens skulder uppger
tre av tio svenskar att de inte följer nyhetsrapporteringen kring bostadsmarknaden alls. 

Svenskarna lånar pengar till bostäder, bilar och nöjen. I mars 2019 översteg de svenska hushållens lån 4 000 miljarder kronor och väldigt många människor i landet är belånade. Trots de höga beloppen har långt ifrån alla koll på sina lånevillkor. Faktum är att endast 24 procent helt och hållet känner till villkoren för sina lån. Det framkommer i Bluestep-rapporten 2019: Svenskarna om lånet, livet och känslorna, som baseras på en riksrepresentativ
Sifo-undersökning.

Rapporten visar dessutom att kunskapen varierar kraftigt mellan olika åldersgrupper. Bland svenskar i åldrarna 18–29 år uppger endast 13 procent att de har full koll på sina lån och nästan dubbelt så många uppger motsatsen. Personer i åldrarna 65–74 år har däremot bäst koll på de detaljerna – det är den mest pålästa åldersgruppen där en tredjedel uppger att de kan alla sina lånevillkor.

– På gott och ont har det blivit allt lättare att låna pengar. Utan förståelse för olika lånetyper finns en risk att man binder upp sig på ofördelaktiga lån och fastnar där. Tyvärr tar många ett lån utan att läsa det finstilta. Låna aldrig pengar utan att ha stenkoll på avbetalningstid och ränta. Om långivaren pratar i termer du inte förstår, be personen förklara ännu tydligare. Här tar vi som bank ett stort ansvar i att försäkra oss om att kunden – innan lånet beviljas – är väl införstådd med vad som faktiskt gäller, har en rimlig avbetalningsplan och god återbetalningsförmåga, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Var tredje svensk följer inte nyheter om bostadsmarknaden

Mer än 80 procent av de svenska hushållens totala lånebelopp utgörs av bostadslån. Bostadsmarknadens utveckling har en stor inverkan på många människors ekonomiska situation. Men genom att följa nyhetsrapportering går det att planera för eventuella räntejusteringar och lagändringar. Trots det uppger närmare en tredjedel av befolkningen att de inte följer rapporteringen om bostadsmarknaden alls. Störst ointresse visar kvinnorna, där 37 procent helt skippar att läsa nyheter inom ämnet. Motsvarande siffra bland män är 25 procent.

– Bolån har ofta stor påverkan på hushållsekonomin och det vore naturligtvis bra om alla som har lånat till sin bostad följer marknadens utveckling, men vi ser förklarliga skillnader mellan län. Svalast intresse finns i Norrbotten där mer än hälften av invånarna väljer att inte läsa nyheter om bostadsmarknaden. Motsvarande siffra i Stockholm är nere på 18 procent, vilket är förståeligt med tanke på att effekterna ofta är störst i storstäder och därmed är intresset bredare. Oavsett visar vår rapport att trots att inte alla läser om ämnet, följer faktiskt var fjärde svensk rapporteringen om bostadsmarknaden varje vecka, avslutar Tomas Netz.


Topplistor: Så många känner inte till villkoren för sina lån
 

Länen med lägst kännedom om sina lånevillkor                                  

1. Södermanland – 31 %                                                        

2. Värmland – 29 %                                                        

3. Skåne – 27 %                                                        

4. Jönköping – 26 %                                                    

5. Stockholm – 25 %                                                      

Länen med högst kännedom om sina lånevillkor

1. Västmanland – 15 %

2. Västernorrland – 15 %

3. Gävleborg – 16 %

4. Gotland – 16 %

 5. Dalarna – 16 %

Om undersökningen:
Bluestep-rapporten 2019: Svenskarna om lånet, livet och känslorna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes i februari och mars 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2 441 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...