Lånebeloppen ökar – men svenskarnas kunskap är fortsatt låg

av Admin

Nya låneaktörer etableras i hög takt och de svenska hushållens skulder fortsätter att öka. Samtidigt visar Bluestep-rapporten 2020 att en av fyra inte har koll på sina lånevillkor. Och trots att bolånen står för en stor del av lånen uppger drygt en av tre att de inte följer nyhetsrapporteringen kring bostadsmarknaden. Coronakrisen har dock fått närmare hälften av svenskarna att följa ekonominyheter mer än tidigare.

Statistik från Finansinspektionen visar att de svenska hushållens skulder har stigit snabbare än inkomsterna de senaste åren.1 Trots att lånen har ökat visar Bluestep-rapporten 2020, som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo, att så många som 23 procent inte har koll på villkoren för sina lån. Bland de som inte känner till lånevillkoren svarar dock 16 procent att de vet hur de kollar upp dem.

Den höga skuldsättningen hänger sannolikt bland annat ihop med prisökningen på bostadsmarknaden. Dock visar undersökningen att 36 procent inte följer nyhetsrapporteringen kring bostadsmarknaden. Och endast en av fem uppger att de följer rapporteringen veckovis. Sämst på att följa nyheterna är unga i åldrarna 18–29, där drygt hälften i åldersgruppen inte följer rapporteringen.

– Kunskap är grundläggande för en god ekonomi. Som bank har vi ett stort ansvar att se till att våra kunder förstår vad lånet faktiskt kommer att kosta i månaden. Om låntagaren inte är insatt i kostnaderna finns en stor risk att även små förändringar i ekonomin får stora konsekvenser. Av den anledningen väljer vi att genomföra flera samtal med våra kunder där vi grundligt går igenom lånets villkor med varje låntagare, även på andra språk än svenska om det behövs, säger Sarmad Jawady, Bolånechef på Bluestep Bank.

Coronakrisen har fått fler att följa ekonominyheterna Coronakrisen har dock fått fler att hålla sig uppdaterade vad gäller ekonominyheter. Så många som hälften svarar nämligen att krisen har fått dem att följa nyhetsrapporteringen kring ekonomi mer än tidigare.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...