Året stipendiater till Kulturhantverksstipendiet 2016

av Anders Enquist

Året stipendiater är:

Tom Bergström, Ösby Naturbruksgymnasium, Sala – Härnösands residens

Daniel Brock, Brock’s Byggnadshantverk, Simrishamn -Härnösands residens

Magnus Gustavsson, Interoc AB, Bromma – Nationalmuseum, Stockholm

Patrik Jansson, Murverket P-O Törngren AB, Västerås – Nationalmuseum Stockholm

Magnus Broström, Skanska, Stockkholm – S:ta Maria Magdalena kyrka, Stockholm

-Intresset har varit stort och många kvalificerade murare har sökt stipendiet i år. Det långsiktiga syftet med stipendierna är att värna om kulturvärdena i våra byggnader. Det blir allt viktigare att ha mästar- eller gesällstatus för att arbeta med murnings- och renoveringsarbeten vid våra offentliga kulturbyggnader, säger Anders Drakes, Murmestare Embetet i Stockholm,  en av de äldsta yrkessammanslutningarna i Sverige med obruten verksamhet under 529 år. Embetet värnar svensk byggnadskultur och vårdar arvet av mer än fem seklers byggnadsverksamhet i Stockholm.

I Kulturhantverksstipendiet ingår även att stipendiaterna får delta i byggnadsvårdskonventet hösten 2017, vilket arrangeras av Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet.

-Förra året fick två murare Kulturhantverksstipendiet. De fick arbeta vid restaureringen av Umeå residens. Det blev så lyckat att en av dem fick arbete vid ett annat av våra restaureringsprojekt, berättar Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

-I år har vi haft många kvalificerade sökanden, vilket är inspirerande. Fyra av dem ska arbeta vid två av våra projekt; mycket skilda i sin komplexitet och skala. Det ena är Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm, som för första gången på 148 år nu renoveras – ett av våra mest omfattande och komplexa projekt hittills. Museet beräknas öppna nästa år. Det andra är Härnösands residens från slutet av 1700-talet som genomgår en omfattande exteriör renovering.

Det tredje restaureringsprojektet är S:ta Maria Magdalena kyrka på Södermalm som stod klar 1625. Efter en brand 1759 renoverades kyrkan. Nu pågår omfattande ut- och invändiga renoveringsarbeten fram till slutet av 2016.

-Vid renovering och restaurering är arbetsinsatsen betydande och en av de största kostnaderna i jämförelse med material och övriga entreprenadkostnader. För oss som beställare är det viktigt med såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Materialen är som förr, men arbetstider, arbetsmiljö och mycket annat är annorlunda idag, konstaterar Per-Anders Johansson.

-De nu utdelade stipendierna är viktiga för branschen och bidrar till att vi har livskraftiga företag som kan stå för kontinuiteten när det gäller hantverkskunnandet inom murnings- och putsarbeten. Stipendiaternas kunskaper kommer att föras ut i deras företag och borgar för att hantverksskickligheten i landet lever vidare, säger Lars Sandström på SPEF.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...