Konferens kan förbereda byggföretag på oviss framtid

av Admin

Att åka på konferens kan vara ett sätt att svetsa samman en grupp medarbetare. Det kan också vara en möjlighet att erbjuda medarbetare vidareutbildning eller att få intensivt arbete utfört, samtidigt som personalen erbjuds god avslappning på hotell med spa efter de långa arbetsdagarna. Under covid-19-pandemin låg Sveriges konferensverksamhet i princip helt nere, men nu är den delen av verksamheten igång för fullt igen på många företag.

Artikeln är i samarbete med Hotelspecials

Till exempel kunde Byggherredagen anordnas i sin ordinarie form 2022. Den sjätte april samlade konferensen c:a 100 deltagare från byggbranschen. För företagare som vill delta på den typen av större evenemang, gäller det alltså att undersöka utbudet av de hotell Stockholm har att erbjuda i god tid för att försäkra sig om att få rum på ett hotell nära konferensen. Särskilt i Stockholm city kan hotell bli fullbokade långt i förväg, inte minst om konferensen infaller med något annat evenemang i staden.

Svår tid för ekonomin skapar oro i byggbranschen

De flesta som arbetar inom byggbranschen har nog blivit smärtsamt medvetna om att 2022 inte erbjudit många ljuspunkter för byggindustrin. Till exempel rapporterar Boverket om ökade kostnader för byggen, och att många byggen inte blir av i planerad form om ens alls. Särskilt bostadsbyggandet bromsas upp när många människor befinner sig i en osäker situation med sin ekonomi.

För den som är verksam byggföretagare, kan det alltså finnas all anledning att samla krafter inför de osäkra år som byggbranschen verkar ha framför sig. När till exempel priserna på redan existerande bostäder sjunker, påverkas nybyggnationer ofta mycket negativt. Men byggbranschen har som bekant tagit sig igenom svåra perioder förr, och kommer sannolikt göra det även denna gång. Du som själv är byggare gör dock klokt i att lägga upp en bra strategi för hur ditt företag ska ta sig an de år som kommer.

Strategiskt arbete på konferens i Stockholm – hotell för få eller flera?

Att lägga upp en bra affärsstrategi är inte något som görs i en handvändning. Många affärsexperter rekommenderar att företag lägger mycket tid och energi på sin framtidsplanering, och gärna arbetar effektivt och koncentrerat med just strategi. Det kombinerade behovet av inspiration och koncentration gör att det kan vara klokt att göra den typen av arbete avskilt från den ordinarie verksamheten.

En konferens kan innefatta hela personalstyrkan, eller bara kärnan av ledningsgruppen. När det kommer till strategiskt arbete om företagets framtid kan det vara klokt att anordna en mindre konferens först, för att sedan följa upp med en helg tillsammans med fler medarbetare. Då kan ni först arbeta fram gemensamma riktlinjer, och därefter arbeta med implementering av dessa och stärkande teambuilding. Både i konferenslokalerna och i hotellets relax.

Så får du en bra konferens i Stockholm

Att anordna en intern konferens för företaget är självklart inte gratis. Men det kan betala sig, om ni lyckas skapa en konferens som har bra balans mellan arbete och avkoppling. Då har ni störst chanser att dels få viktigt arbete utfört, dels uppnå en större gemenskap och sammanhållning inom personalen. Särskilt om ni står inför ett förändringsarbete på företaget, kan en konferens vara ett utmärkt sätt att förankra nya arbetsmetoder och förhållningssätt bland medarbetarna.

Vilket hotell ni väljer kan vara en viktig beståndsdel i både hur effektiv er konferens blir och hur den upplevs av den personal som deltar. Överväg fördelar och nackdelar med att välja ett hotell där konferensens arbetspass även kan hållas. Ni bör också undvika att sätta ett alltför späckat schema för konferensen, då spontana samtal och aktiviteter utanför schemalagd konferenstid kan visa sig vara minst lika matnyttiga för företagets arbetskultur och resultat.

Bild av Matheus Bertelli:

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...