Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Livet på landet lockar – stark bostadsmarknad väntar i höst

av Admin

I september ökade både villapriserna och bostadsrättspriserna i Sverige med 2 procent. Villapriserna har stigit med hela 10 procent och bostadsrättspriserna med 5 procent det senaste året. Dessutom har även priserna på fritidshus ökat med 11 procent under samma period. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

– Svenskarna har på ett historiskt unikt sätt omvärderat var och hur de vill bo. Många spekulanter vill enklare kunna arbeta hemifrån eller få tillgång till en trädgård. Efterfrågan på bostäder är mycket stark och vi ser inga tecken på avmattning, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I både Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg villapriserna med 3 procent senaste månaden, medan ökningen i Stor-Göteborg och i riket som helhet var 2 procent.

Även bostadsrättsmarknaden fortsätter starkt uppåt efter den tillfälliga nedgången i början av våren. I riket som helhet och i centrala Stockholm ökade priserna med 2 procent under september. I centrala Göteborg var priserna oförändrade, medan de i Stor-Stockholm, Stor-Malmö och centrala Malmö steg med 3 procent. Även fritidshuspriserna fortsätter stiga och har det senaste året gått upp med 11 procent.

– De stigande priserna gör det fortsatt svårt för unga att köpa sin första lägenhet och för barnfamiljer att flytta till något större. Om fler ska kunna byta bostad efter behov behöver regeringen få till långsiktiga politiska lösningar. Bostadsminister Per Bolund (MP) bör fokusera på omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och individanpassad kontantinsats vid bostadsköp, säger Marcus Svanberg.

Här ökar priserna mest i Sverige
Villapriserna har ökat i samtliga län de senaste tre månaderna, allra mest i Jämtland som visat en uppgång med 13 procent. I Kalmar län var uppgången minst, plus 1 procent. Bostadsrättspriserna ökar i de flesta länen, mest i Värmland där priserna steg med hela 19 procent under perioden juli–september. I Blekinge, Jämtland och Kalmar län sjönk bostadsrättspriserna de tre senaste månaderna, även om priserna totalt sett har ökat kraftigt i dessa tre län under det senaste året.

– Allt fler letar boende utanför städerna eller överväger pendlingsorter på längre avstånd från städerna. Vi bedömer att livet på landet kommer att bli ännu mer attraktivt i pandemins kölvatten. Många arbetsgivare är nu mer positiva till distansarbete, vilket innebär att fler svenskar kan tänka sig att bo längre ifrån sin arbetsplats, säger Marcus Svanberg. ​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...