Försäljningsrekord och stigande priser under 2020

av Admin

Under helåret 2020 når SkandiaMäklarna nytt försäljningsrekord. Även december som vanligtvis är en lugnare månad visar på hög aktivitet på bostadsmarknaden, Henrik Olausson, vd på SkandiaMäklarna kommenterar marknadsläget. 

Sett till hela 2020 steg priserna på bostadsrätter med 7% och 13% på villor. Däremot är priserna under december oförändrade både för bostadsrätter och villor. Det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Vi bedömer fortsatt att bostadsmarknaden kommer vara positiv under 2021. Många människor väljer att prioritera sitt boende och ränteläget kommer troligen under längre tid vara på liknande nivåer som nu, vilket talar för stabila priser och en stark bostadsmarknad. Osäkerheten som finns är givetvis hur Coronakrisens effekter kommer påverka arbetsmarknaden på kort och lång sikt.

Den rekommendation vi fortsatt ger till våra kunder är att hålla en nära kontakt med sin mäklare för att vara väl uppdaterade på marknadsläget.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...