Få bättre ränta på bolånet med hjälp av din bostadsrättsförenings energideklaration

av Admin

Få bättre ränta på bolånet med hjälp av din bostadsrättsförenings energideklaration
Bostadsrättsföreningen gör klimatet en tjänst genom att uppdatera energideklarationen. Men även sina medlemmars plånböcker. Flera banker erbjuder nämligen gröna bolån med ränterabatt till energisnåla fastigheter. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om hur föreningen bör hantera energideklarationen för att medlemmarna ska kunna spara pengar på sina bolån. 

Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare ska göra en energideklaration. Energideklarationen är ett dokument som redovisar och sammanställer en byggnads energiförbrukning och ska genomföras en gång vart tionde år. Syftet är att dokumentet ska hjälpa fastighetsägare att minska sin energianvändning i fastigheten.

– Det är av stor vikt att bostadsrättsföreningen inser att energideklarationen är ett hjälpmedel för att göra den egna bostaden mer energieffektiv. Något som rätt hanterat innebär kostnadsbesparingar för föreningen och dess medlemmar. SBC bistår med stöd kring åtgärderna som energideklarationen föreslår, oavsett om det gäller värmeventiler eller fönster som ska bytas ut. Att genomföra en energideklaration på rätt sätt gynnar föreningens ekonomi och i längden de boendes plånböcker, men framförallt miljön, säger David Jost, Gruppchef projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Energideklarationen görs genom en gedigen kartläggning över fastighetens energiförbrukning. Utifrån kartläggningen avgörs sedan vilka åtgärder som bör utföras. Exempelvis om det är belysningen i de gemensamma utrymmena som är energiboven, otäta fönster och dörrar eller om andra åtgärder ger störst effekt för att få ner energianvändningen i fastigheten.

Banker erbjuder grön bolånerabatt
Flera banker har också börjat erbjuda grön ränterabatt för att uppmuntra energisnåla och miljövänliga bostäder. Huruvida en bolånetagare kan ta del av de gröna bolånen beror ofta på om fastighetens energiklass når upp till energiklass A eller B enligt Boverket. Därför är det av extra vikt att bostadens energideklaration är genomförd och registrerad hos Boverket. Annars kan bolånetagarna gå miste om de fördelaktiga gröna bolånen.

– Att bankerna erbjuder en grön ränterabatt till dig som har, eller ska, belåna en energieffektiv bostad är ett klimatsmart initiativ som SBC välkomnar. Vi anser att alla föreningar som vill kalla sig klimatvänliga bör genomföra energideklarationer och registrera dem hos Boverket. I dagens osäkra ekonomiska läge bör energideklarationen inte enbart prioriteras för att bostadsrättsföreningen ska bedriva en miljövänlig fastighetsförvaltning, utan även för att den möjliggör ett positivt tillskott till bolånetagarnas privatekonomi. Något som i dessa tider kan vara välbehövligt och extra välkommet, säger David Jost, Gruppchef projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Detta ska en energideklaration innehålla*:
• Energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital
• Åtgärdsförslag, för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
• Den uppvärmda arean
• Värmesystem
*Källa: Boverket

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...