Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 8 juli 2021

av Admin

Marknaden är lite mer avvaktande för att aktiviteten minskar under sommaren samtidigt som det återinförda amorteringskravet ökar osäkerheten om hur hösten blir. I övrigt är förutsättningarna goda med stark konjunktur och låg ränta, särskilt om effekterna av pandemin kvarstår.

När det gäller regeringskrisen förvånas man av att den utlöstes just av frågan om marknadshyror i nyproduktion. Redan nu är kötiden ofta väldigt kort till nyproducerade hyresrätter för att hyran i princip motsvarar betalningsviljan, vilket är definitionen av en marknadshyra. Tillgången på mark och den höga kostnadsnivån för att bygga med nuvarande regler och normer viktigare att åtgärda. Inom ägt boende behövs ett samlat grepp om uppskov, reavinstbeskattning och ränteavdrag som ger förutsägbara regler. Att politikerna inte skapar välfärd, utan bara fördelar den, gör att bostadsmarknaden inte behöver påverkas så mycket av regeringskrisen så länge räntan är låg det finns en internationell efterfrågan för svenska varor och tjänster så att ekonomin går på högvarv.

 

Fler och fler vill träffa våra mäklare för att få en ny värdering. Om man låter en mäklare värdera om bostaden gör den stora uppgången i bostadspriserna att de flesta får en högre värdering som sänker belåningsgraden. Det kan ge både lägre räntekostnad ock lindrigare amorteringskrav.

På Erik Olsson har vi statistik som visar att vi brukar ha stora ökningar mellan utgångspris och slutpris i juli. Vi ser det som ett tecken på att chansen att göra en lyckad bostadsförsäljning ofta är större i juli än i augusti då utbudet brukar gå upp mycket igen. Sommarsemestern är ett bra exempel på det vi menar när vi ger rådet att göra som alla andra – fast tvärt om.  Utbudet minskar förmodligen mer än efterfrågan även i sommar även om pandemin gör bostadsmarknaden mer aktiv än normalt när de som inte hunnit flytta till en bostad som passar de nya behoven och de nuvarande prioriteringarna bättre försöker göra det i sommaren.

Det finns en viss oro bland både köpare och säljare om vad som händer när amorteringskravet återinförs och hur det påverkar marknaden i höst. I räntebeslutet nyligen sa Riksbanken att de bedömer att ökningstakten i bostadspriserna kommer att mattas av under året när distansarbetet minskar och hushållens konsumtion av tjänster man inte köper nu ökar. Samtidigt berättar Hement att det för första gången under pandemin fanns fler villor till salu än ett år tidigare. Det beror mest på att fler villor kommer ut till salu på marknaden för efterfrågan är fortfarande stark. Det kan vara ett tecken på att flera äldre som nu är fullvaccinerade vågar flytta från sina villor. Plötsligt kan det bli avtagande effekter av pandemins effekter på bostadsmarknaden som skapar oro istället.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att flera av projekten de säljstartade under våren sålde bostäderna på bara några månader. Vi får backa till våren 2017 för att se samma snabba försäljning. Det beror främst på den allmänna prisökningen på bostäder och det låga utbudet av nyproduktion som vi idag har på flera lokala marknader säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm har antalet visningsbesökare minskat sedan midsommar. De som ändå går på visning under sommaren är ofta mer angelägna om att köpa så att skillnaden inte blir så stor när det gäller priser marknadsklimat. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är kvar runt rätt normala 20%.

 

I Göteborg går utbudet ner och många spekulanter går på semester fram tills mitten av augusti. Vi hade färre visningsbesökare just runt midsommar, som är en helg med väldigt låg aktivitet på bostadsmarknaden. Mycket talar för att en del av aktiviteten återkommer nu så att sommaren i år blir jämförelsevis aktiv. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är fortfarande 24%.

I Malmöområdet har utbudet gått ner en hel del inför sommaren. När det gäller efterfrågan har även den minskat på mindre bostäder. Intresset för större bostäder är fortfarande stort, även om folk är lite mer avvaktande i budgivningen. På Erik Olsson fortsätter vi att sälja många bostäder till höga priser trots att vi märker en liten oro inför återförandet av amorteringskravet. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen sjunkit ytterligare till ca 15%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...