Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 januari 2021

av Admin

Förväntningar på stigande bostadspriser hos de som letar bostad och positiv ekonomisk statistik som har presenterats i början av året ger bostadsmarknaden ett värdefullt stöd nu när allt kommer igång. Vi räknar med att bostadsmarknaden fortsätter att visa styrka med höga bostadspriser och många sålda bostäder. Det scenariot bygger på att vaccinationsprogrammet mot Covid blir framgångsrikt. 

När olika experter uttalar sig om bostadsmarknaden brukar en ökad arbetslöshet anges som det största hotet mot en stabil marknad. Då är det skönt att vi fått positiv statistik som inkluderar att efterfrågan på arbetskraft är god. De som letar bostad förväntar sig stigande bostadspriser, trots att priserna redan är på topp. Börsen har startat året med stigande aktiekurser och Inköpschefsindex ligger på den högsta nivån på över ett decennium. Delindexet för sysselsättning visar att nyanställningarna ökar i industrin. Mycket av de positiva förväntningarna beror på att man har höga förväntningar på det massiva vaccinationsprogrammet som kommer igång nu. En annan faktor är att världshandeln faktiskt redan är tillbaka på jämförelsevis hög nivå med en stark internationell efterfrågan som gynnar svensk industri. Att vaccinationerna blir mer eller mindre lyckade är redan inprisat i många marknader på ett sätt som gör att ett misslyckande skulle det leda till oro och sänkta ekonomiska förväntningar jämfört med nu.

Nu när bostadsmarknaden kommer igång efter en paus präglar marknadspsykologin ofta marknaden extra mycket. Att läget är osäkert och att det kan ske stora förändringar snabbt nu när vi har en kombination av en pandemi och en bostadsmarknad som aldrig har varit starkare, mätt i prisnivå och antalet sålda bostäder, gör psykologin extra viktig. Marknadspsykologin kan bli både självförstärkande och självuppfyllande. Tack vare extremt låga bolåneräntor har det stora flertalet, som inte blivit arbetslösa, snarast en starkare hushållsekonomi under pandemin på ett sätt som minskar oron. Mycket talar för att räntan har blivit den absolut viktigaste faktorn för bostadspriserna. Den låga bolåneräntan stabiliserar bostadsmarknaden även genom att man kan bo kvar länge om man blir arbetslös. För den som är permitterad är ofta löneminskningen på grund av permitteringen mindre än räntebesparingen mätt som skillnaden mellan en mer normal bolåneränta och nuvarande räntenivå. Så länge det inte blir tydliga bakslag för vaccinationerna räknar vi med att vi får en bra start på säsongen en tid framöver. Eftersom Covid gör att många får nya boendebehov, och dessutom prioriterar bostaden högre bör vi få se en fortsatt stark bostadsmarknad med höga bostadspriser och många sålda.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att intresset verkar vara minst lika stort för nyproduktion även nu efter årsskiftet, och Hemnet presenterar statistik som visar att fler som letar bostad än tidigare kan tänka sig att köpa nyproduktion. Nyproduktion, där man köper på ritning till ett i förväg bestämt pris, blir attraktivare i takt med att förväntningarna på stigande bostadspriser ökar. Erik Olsson Bostadsindex uppdateras i februari.

I Stockholm verkar marknaden komma igång bra. Utbudsökningen blir mindre än annars tack vare att det såldes så många bostäder i december. Med få osålda bostäder är det färre bostäder som kommer ut igen nu i januari än annars. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt jämförelsevis låga 15%.

I Göteborg har utbudet normaliserats efter att ha legat väldigt lågt i december. Att många hörde av sig redan kort efter nyår för att få köpa redan innan visning tyder på att efterfrågan kommer att matcha utbudet väl även när volymerna ökar. Vi räknar med att bostadsmarknaden i Göteborg försvarar den höga prisnivå vi har nu.  Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är ganska hög på 23%.

I Malmöområdet verkar vi få rätt i att det inte blir någon utbudschock i januari. Efterfrågan ungefär den samma på lägenheter, och något högre på villor och radhus som en effekt av det låga utbudet. Vi räknar med att marknaden är lite lugnare i januari för att sedan ta fart i februari och mars. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen runt 15%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...