Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 10 aug 2022

av Admin

Marknadspsykologin fortsätter att präglas av en oro för framtiden som sänker marknadspsykologin ytterligare, samtidigt som de faktiska förutsättningarna egentligen fortfarande är goda. En ovanligt negativ förväntan på bostadsprisernas utveckling baserat på ränteoro styr marknaden.  

Förutsättningarna är i grunden fortfarande riktigt gynnsamma för bostadsmarknaden med rekordhög sysselsättning och historiskt låga bolåneräntor som ligger långt under räntorna som visningsbesökarna kalkylerar med när de planerar sina köp enligt Erik Olsson Bostadsindex, EOBi. Det är inte den nuvarande räntenivån i sig, utan oron för högre räntor som gör bostadsmarknaden avvaktande.

Pressen på bostadspriserna ökar ytterligare från flera håll. Enligt Medlingsinstitutet sjönk reallönen för löntagare med 4,5% i maj. Det är den största sänkningen sedan mätningarna började på tidigt 90-tal. I sommar har inflationen accelererat så hushållens köpkraft har minskat mer. Hög inflation med höjda priser på livsmedel och annat basalt som man måste konsumera ger lägre reallön samtidigt som höjda räntor ökar boendekostnaden. Dessutom kan boendet prioriteras ner jämfört med det extra ordinära läget under pandemin. Det minskar både betalningsförmåga och betalningsvilja bland bostadsköparna.

Att dra långt gående slutsatser om framtiden baserat på sommarens tunna marknad är vanskligt. Däremot kan man konstatera att den negativa marknadspsykologin, som präglade marknaden innan sommaren, har blivit ännu mer negativ. Konjunkturinstitutets rapportering av hushållens konfidensindikator, som berättar hur de ser på den egna och Sveriges ekonomi om ett år, har blivit mer och mer negativ under sommaren. I juli var indexet nere på sin lägsta nivå sedan Konjunkturinstitutet började mäta. Snart är det dags att uppdatera Erik Olsson Bostadsindex, men redan nu berättar Hemnet att förväntningarna på bostadsprisernas utveckling bland deras besökare har fortsatt sjunka till en ny rekordlåg nivå.

Att vi talar mycket om marknadspsykologin beror på att den ofta sätter sin prägel på marknaden när marknaden sätter i gång efter en period med låg aktivitet. Det är viktigt att den stora utbudsökningen vi väntar oss matchas av en motsvarande efterfrågan. Annars byggs det upp ett utbudsöverskott som kan bita sig fast så den negativa marknadstron blir självförverkligande, trots att de faktiska förutsättningarna är bra. Då väntar köparna ut säljarna till säljarna har accepterat en ny och lägre prisnivå. Denna nedåtgående spiral begränsas dock av att vi har bostadsbrist som gör att många nya spekulanter kommer in på marknaden och ökar efterfrågan om priserna går ner lite. Samtidigt har nyproduktionen av bostäder redan dragits ner så att nyproduktionen inte kommer att öka utbudet så mycket.

Det kan vara bra att förväntningarna är så otroligt negativa. Det gör att mycket negativt redan är diskonterat så det blir lättare att överraska positivt på ett sätt som stärker bostadsmarknaden.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att sommaren har varit i linje med förväntan med lägre generell aktivitet där det osäkra marknadsläget med ökade kostnader spelar in. Det finns naturligtvis undantag i form av enskilda projekt, främst sådana med relativt snar inflyttning, där aktiviteten varit större säger Klas Pettersson, som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm är aktiviteten låg, men det finns tecken på att marknaden är lite mindre avvaktande med fler visningsbesökare. Möjligheten att köpa lite billigare har lockat ut nya spekulanter på marknaden samtidigt som andra söker sig mot områden som var lite för dyra för dem tidigare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är väldigt låg.

 

I Göteborg ser vi en rejäl avmattning på marknaden med låga budpremier och en prisnedgång runt 10%. Försäljningarna tar längre tid och en ovanligt stor del är osåld. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är obefintlig.

I Malmöområdet har utbudet stabiliserats på en nivå som är hög för den här tiden på året. Många har tagit till sig vårt råd om att sälja först så de inte tvingas genomföra dåliga försäljningar på ett forcerat sätt. Samtidigt är köparna avvaktande. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen mycket lågt fortfarande.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...