Ejendals tillkännager ny ägarstruktur och VD

av Admin

Ejendals, som sedan 1949 erbjudit expertlösningar på hand- och fotskyddsmarknaden, tar nu nästa steg mot att bli europeisk marknadsledare. Beslutet understryker bolagets fokus på lönsam tillväxt och stöds av en ny organisationsstruktur, inklusive en ny VD. 

De viktigaste förändringarna som bidrar till att förbereda företaget för framtida möjligheter och utmaningar är:

Ny ägarstruktur
Per-Olof Ejendal har överlåtit ägarskapet i koncernen till sina barn, Marcus och Carolina Ejendal. Marcus kommer att äga majoriteten av aktierna och rösträtten. I och med förändringen kommer Per-Olof inte längre att ha någon officiell roll i organisationen men han har med sin drivkraft varit instrumentell för att utveckla Ejendals till det företag det idag är med en stark marknadsposition och välkända varumärken – TEGERA® och JALAS®.

Ny styrelseordförande
Marcus Ejendal tar över rollen som styrelseordförande. Hans första fokus är att rekrytera en extern styrelse. ”Jag är väldigt glad att vi nu sätter struktur och ledarskap på plats för att ta företaget till nästa nivå. Jag har fullt förtroende för att Fredrik Sand (ny VD), och ledningsgruppen kommer att utveckla bolaget vidare mot de högt uppsatta affärsmålen.”

Ny verkställande direktör
Fredrik Sand har blivit befordrad till verkställande direktör. Fredrik har senast innehaft befattningen som CFO för Ejendals och har dessförinnan arbetat i ledande befattningar hos SSAB och Atlas Copco Secoroc. ”Jag är ödmjuk inför den här fantastiska möjligheten. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att förverkliga vår vision och leda organisationen till nästa kapitel. Vi kommer bygga en global organisation som utmanar våra konkurrenter och där vi tar en marknadsledande position. Tillsammans har vi passion, drivkraft och engagemang för att ta Ejendals framåt.”

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...