EcoGuard vinner HBVs upphandling av IMD

av Anders Enquist

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, har genomfört en rikstäckande upphandling enligt LOU av mätare, insamlingssystem och mätinsamlingstjänster. EcoGuard ges nu tillgång till samtliga anslutna SABO-bolag, motsvarande omkring 850 000 lägenheter i Sverige, som kan göra direktbeställningar av IMD utan att genomföra en offentlig upphandling.

EcoGuard har sedan tidigare ett etablerat samarbete med många SABO-bolag. Det nya avtalet som förenklar inköp av IMD trädde ikraft den 1 januari 2018 och löper på två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett plus ett år.

– Vi känner SABO väl sedan tidigare. Det är en kunnig och krävande kund så detta ramavtal är en verklig fjäder i hatten för EcoGuard. Med ramavtalet ges tillgång till hela SABOs bestånd av 850 000 lägenheter vilket är fantastiskt, säger Per Ernedal, försäljningschef EcoGuard.

Öppet gränssnitt ett krav
En avgörande faktor för valet av EcoGuard som leverantör är att företaget kunnat erbjuda en öppen systemlösning. Därmed ges SABO-företagen möjlighet att till exempel utveckla systemen med produkter från andra leverantörer och med full kompabilitet.

EcoGuard kan i och med avtalet leverera trådlösa M-Bus produkter och EcoGuards trådlösa mätsystem, vilka används främst i befintlig bebyggelse, samt trådbaserad M-Bus-system som används för mätning och debitering i nyproduktion. Ramavtalet omfattar el-, vatten- och energimätare för debitering och givare för mätning av temperatur.

Det avser också CURVES mätinsamlings- och debiteringssystem samt installations- och supporttjänster. CURVES kan koppla upp mätsystem oavsett fabrikat vilket förenklar administration och gör all mätdata användbar med visualisering och statistikfunktioner.

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Uppgiften är att stötta medlemsföretagens i deras arbete med byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. HBVs arbete består i att genomföra samordnade upphandlingar av produkter och tjänster. 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...