Derome och Brixly ökar produktiviteten på byggplats

av Admin

Att förenkla och effektivisera står högt på dagordningen för byggbranschen. På Opaltorget i Göteborg bygger Brixly studentbostäder och hit levererar Derome och deras dotterbolag Svensk Bygglogistik material- och bygglogistiklösningar. Ett unikt helhetserbjudande som sparar tid i en bransch där det finns stora möjligheter att jobba mer effektivt genom smarta samordningslösningar.

– Att via Derome kunna samordna materialleverans och bygglogistik från en och samma leverantör innebär en smidigare hantering ute på bygget, samtidigt som vi ökar produktiviteten i projektet säger Ilkim Görgulu, entreprenadingenjör på Brixly.

Ett heltäckande samarbete
Totalt är det 200 studentlägenheter som Brixly uppför på uppdrag av fastighetsbolaget Offentliga Hus och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och det kräver god samordning och framförhållning för att leveranser och materialförsörjning ska fungera.

– Bygget på Opaltorget är omfattande och ett fint exempel på hur vi vill jobba nära kunderna för att trimma både logistik- och materialflödet. Här bistår vi med projekteringsfrågor, mängdning, och leveransplaner samt levererar fönster, järnvaror med containerlösningar och löpande byggmaterial. Att addera bygglogistik ger oss goda möjligheter att hitta tidstjuvar och optimera processen säger Robert Lassila, platschef och storkundsansvarig inom Derome.

Bygglogistik tar det hela vägen
På byggplats pågår flera parallella processer och det finns stora produktivitetsvinster med effektiv logistik. Det kan handla om att gipsskivor placeras ute i regnet eller att material lämnas utan tydlig destination inom byggplatsen.

– Med fokus på bygglogistik säkerställer vi att leveranserna sker vid rätt tid och i rätt ordning. Vi kan leverera materialet så att det finns på plats redan kvällen innan det ska användas, placeras på rätt våning och nära där arbetat ska utföras. Det höjer kvaliteten och gör att kunden kan fokusera på rätt saker, säger Robert Lassila.

Tidig planering ger störst resursvinst
Den samordning som sker på Opaltorget mellan Brixly och Derome visar på nyttan och möjligheterna med att tidigt ta ett helhetsgrepp på logistik och materialhantering i ett byggprojekt.

– Vi är alla vinnare i ett sånt här upplägg och ju tidigare vi kan vara med i processen desto mer kan vi bidra med kunskap och effektivisera för våra kunder. Här ser vi dessutom goda möjligheter att framöver utveckla erbjudandet med vår fördjupade satsning på maskinuthyrning vilket kommer göra oss än mer heltäckande för behoven på byggarbetsplatsen, säger Robert Lassila.

Fakta Svensk Bygglogistik
Startade: 1998
Affärsidé: Erbjuder tjänster inom bygglogistik som effektiviserar stora byggprojekt över hela landet.
Motto: Bygglogistik. Enkelt. Men jättesvårt.
Ägare: Derome

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...