Bolagsbyggarna intar nya höjder: Växer med sex nya bolag

av Admin

Hidden Dreams öppnade sin verksamhet i slutet på 2019 och strax därefter grundade de sina
två första tech-bolag vars tjänster idag löser nischade problem inom medicinsk forskning och
tillverkande industri. Två bolag växte snabbt till sex. Och nu har Hidden Dreams startat
ytterligare sex nya tech-bolag. En ökning om hela 500% på två år. De nya bolagen ska
omvandla ineffektiva processer inom organisationer till resursbesparande eller intäktsökande
digitala lösningar, bland annat inom flygindustrin.

Fotograf: Sebastian Oresten.

Uppstickaren Hidden Dreams specialiserar sig på att identifiera manuella och ineffektiva
arbetsmoment inom organisationer och industrier som de sedan förbättrar genom nya digitala
innovationer. För varje identifierat problemområde startar de ett nytt tech-bolag vars syfte är att
förenkla och digitalisera det. Av de bolag Hidden Dreams grundat och vars digitala tjänst nu används
sparar yrkesverksamma upp till 80 procent av den arbetstid de tidigare lagt på samma arbetsmoment.
Nu startar bolagsbyggarna ytterligare sex nya bolag som kommer vara verksamma inom; InsurTech,
flygindustrin, regelefterlevnad av arbetsmiljökrav, legal tech och tillverkningsindustrin.

– Målet för Hidden Dreams är att starta 50 bolag på fem år så vi är väldigt glada över att nå ytterligare
en milstolpe som tar oss närmre det målet. Det är en stor bredd bland våra bolag och det grundar sig
i att vi inte riktar in oss mot någon särskild bransch. Vi tycker manuella arbetsprocesser, eller vad vi
kallar dolda problem, kan vara intressanta oavsett vart vi hittar dem. Däremot grundar vi bara B2Bbolag,
konsumentbeteenden är väldigt oförutsägbara så vi försöker hålla oss borta från de lite
sexigare tech-innovationerna som voi eller klarna, säger Maria Norberg, COO & partner på Hidden
Dreams.

De sex nya bolagen i korthet:
• Wisello
Wisello utvecklar en SaaS-plattform som förenklar och automatiserar administreringen av
medarbetares utbildningar och certifikat, vilka krävs för hantering av verktyg och maskiner
inom tillverkningsindustrin. Tillsatt vd är Amanda Axman.
• Abacube
Abacube är verksamma inom försäkringsbranschen med fokus på InsurTech. Bolaget
utvecklar en SaaS-plattform som effektiverar ersättningsberäkningsarbetet. Tillsatt vd är
Ludvig Edlund.
• Tribitum
Tribitum utvecklar en SaaS-plattform inom legal tech med fokus på att automatisera
processer för regelefterlevnad till följd av nya EU-krav. Tillsatt vd är Fadel Dabaja.

• Bolag X
Bolag X utvecklar en SaaS-plattform inom tillverkningsindustrin med fokus på
produktservice, plattformen ska bland annat automatisera vissa projektledningsprocesser
för produktåtgärder. Pågående rekrytering.
• Bolag Y
Bolag Y är verksamma inom tillverkningsindustrin och utvecklar en SaaS-plattform som ska
förenkla bokning av maskiner och material för produkttester inom R&D. Tillsatt vd är Felix
Dellner.
• Bolag Z
Bolag Z utvecklar en SaaS-plattform som säkrar transaktioner av luftfartyg, specifikt inom civil
luftfart. En process som i dagsläget är väldigt osäker för köpare då bedrägeri är vanligt
förekommande. Tillsatt vd.
*Bolag X, Y och Z har egentligen andra namn men som inte är fastställda ännu.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...