100 % grön el för Saint-Gobain i Norden

av Anders Enquist

Hållbarhet står högt på agendan för Saint-Gobain och från och med den 1 januari har alla Saint-Gobains verksamheter i Norden gått över till grön el.

Saint-Gobain vill erbjuda kunderna de bästa lösningarna för ett hållbart byggande och har satt som mål att minska sin miljöpåverkan – särskilt när det gäller klimatavtrycket. I synnerhet arbetar Saint-Gobain med att minska sina koldioxidutsläpp med 20% *, och i detta sammanhang är övergången till förnybar el i Norden ett naturligt steg.

– Vi uppskattar att övergången reducerar vår miljöpåverkan med cirka 40 000 ton CO2/år, vilket motsvarar ungefär 40 000 tur- och retur-resor Stockholm-New York, säger Camille Fabre, Sustainability Director Saint-Gobain Norden/Baltikum.

Hållbara byggnader
Övergången till grön el innebär också att Saint-Gobain i Norden nu ännu mer än tidigare kommer att kunna leverera produkter med reducerad koldioxidpåverkan sett till produkternas livscykel, vilka också bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad.

Att byta till grön el är bara ett av många steg som Saint-Gobain tar för att utveckla mer hållbara lösningar. Bland annat fokuserar koncernens Eco-innovationsstrategi på att förbättra och uppfinna morgondagens lösningar, med minskad miljöpåverkan och ytterligare hållbarhetsfördelar.

*avser indirekt och direkt förbrukad energi under tiden 2010-2025.

Saint-Gobain är en aktör inom samhällsbyggnad som utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda, innovativa lösningar på utmaningar som tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd. Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med ca 170 000 anställda. I Sverige bidrar drygt 800 anställda till en omsättning på ca 3 miljarder SEK.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...