Zynka Group AB fortsätter växa – strategisk rekrytering av ny CFO & CMO

av Admin

Zynka Group AB digitaliserar fastighet- och byggindustrin. Det faktum att fastigheter är en av världens högst värderade tillgångar och samtidigt står för 40% av våra CO2 utsläpp är anledning nog att stanna upp och välja nya strategier och processer i branschen. För att nå klimatmålen måste branschen digitaliseras. Som digitala affärsstrateger driver Zynka digital innovation, förändringsledning och strategier genom projekterings- och produktionsskedet samt förser förvaltningsorganisationer med smarta systemlösningar.

Zynka expanderar nu med två nya nyckelroller.

Sandra Broberg, ny CFO/ Chief Financial Officer, har en betydande ekonomisk erfarenhet och vana av tillväxtföretag. Hon kommer närmast från Viametrics AB som CFO. ”Zynka är ett företag med enorm potential och vilja att göra skillnad, vilket lockade mig. Bolaget befinner sig i ett spännande skede där min erfarenhet och mitt engagemang för affären kommer bidra till att uppnå våra högt ställda mål.” säger Sandra Broberg.

Emma Smart, ny CMO/ Chief Marketing Officer, kommer närmst från Sankt Jörgen Park Resort AB som marknadschef och tidigare i roller som Client Director och projektledare inom kreativa processer och affärsutveckling på Stylt Trampoli och Valentin&Byhr. ”Min ambition var att ansluta till ett bolag med tydligt fokus inom digital innovation, och med ett gott syfte. Att våga utmana en hel bransch och vilja skapa positiv förändring i flera led – för hållbarhet och lönsamhet, för samhälle och individ – är minst sagt inspirerande och stor del i mitt val att ansluta till Zynka.” säger Emma Smart.

Petter Bengtsson, VD på Zynka, menar att nyförvärvet stärker företaget precis rätt. ”Pandemin till trots håller vi stark kurs i vår tillväxtresa, även ur ett employer branding perspektiv. Sandra och Emma har en imponerande erfarenhet som kompletterar till vår samlade kompetens väldigt bra och ger oss en ännu starkare position för att driva den digitala förändringsprocessen. Att vara ett företag med hög ambition, passion för affären och mycket hjärta och därigenom attrahera helt rätt individer är ett kvitto på att våra värderingar och vår vision matchar väl. ” Petter Bengtsson, vd Zynka Group AB.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...