Sverige tar över europeisk standardisering av träskydd

av Admin

Sverige tar över ansvaret för den europeiska kommitté, CEN-kommittén, som tar fram och förvaltar standarder för beständigt trä och träbaserade produkter. – Formellt ska det inte påverka arbetet med standardisering och utveckling inom träskydd. Men det är naturligtvis ett erkännande av svensk kvalitet och kunnande inom standardisering och träskydd, säger Fredrik Westin, VD på Svenska Träskyddsföreningen.

Standardisering av produkter spelar en central roll i stora delar av vårt samhälle. Det utgör grunden för handel både inom och mellan länder. Genom standarder i EU får vi lika spelregler och kan därigenom sälja våra produkter i hela EU. Här gäller det att bevaka företagets intressen och påverka så att utvecklingen går åt rätt håll.

Arbetet med planering och finansiering av kommittén har pågått under hela året. Men nu är alla beslut fattade. Historiskt sett har många av de standarder som idag finns inom träskydd i Europa sitt ursprung i Sverige och svensk forskning.

– Forskning och standardisering är starkt sammankopplat. Genom forskningen utvecklas nya standarder som lägger grunden för de fortsatta villkoren inom en bransch, säger Fredrik Westin.

I mitten av oktober tog Svenska institutet för standarder, SIS formellt över ansvaret för sekretariatet för CEN/TC 38. Den 1 november utsågs Mats Westin, RISE till ordförande för kommittén. Mats Westin är senior forskare på forskningsinstitutet RISE och har under flera år varit verksam i standardisering inom europeisk och svensk standardisering.

– De produkter som ingår i kommitténs arbete – som kan sammanfattas som obehandlade och träskyddsbehandlade träprodukter skyddade mot röta, mögel och insekter – utgör en viktig svensk exportnäring. Sverige tillverkar årligen ungefär 1,5 miljoner kubik behandlat trä varav cirka 40 procent exporteras. Man kan konstatera att svensk träindustri nu växlar upp sitt engagemang inom Europa. På sikt är jag övertygad om att det är till nytta för svenska företag och den svenska exporten, säger Fredrik Westin.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...