SVEAB Anläggning utför ledningsomläggningar för nya station Järla

av Admin

I korsningen Birkavägen/Järla östra skolväg har SVEAB fått i uppdrag att utföra ledningsomläggningar inför bygget av den nya tunnelbanestationen, station Järla.

Beställare: CRTG Enginering Sweden AB

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...