SVEAB Anläggning får uppdrag av Norrtälje Vatten och Avfall

av Admin

SVEAB Anläggning har fått i uppdrag att genomföra “Utbyggnad Elviras stig etapp 2” vid Gräddö längst ut på Rådmansö i Norrtälje kommun.

Projektet omfattar utbyggnad av huvudledningar för vatten och tryckspill, anläggning av sex förbindelsepunkter till fastigheter samt uppbyggnad av väg.

Beställare: Norrtälje Vatten och Avfall AB

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...