SoftOne Group tillsätter Maja Johansson som ny CFO

av Admin

Maja har erfarenhet från ledande befattningar inom finansområdet och kommer närmast från rollen som CFO på den börsnoterade koncernen IVISYS. Maja Johansson börjar i sin nya roll som CFO, Chief Financial Officer, den 30:e november. Hon efterträder Magnus Björnum som valt att lämna SoftOne Group för nya utmaningar utanför bolaget. 

Som CFO på SoftOne Group kommer Maja att ansvara för koncernens finans- och ekonomifrågor samt vidareutveckling av den koncerngemensamma ekonomifunktionen. Utöver rollen som ekonomichef kommer hon även att ansvara för Legal, Investor relations, HR och Compliance för koncernen. Maja ingår i koncernledningen och tar plats i styrelsen för SoftOne Sverige och SoftOne OY samt styrelsesuppleant i SoftOne AB (publ). Maja rapporterar till CEO för koncernen.

Maja har en bred erfarenhet inom redovisning och controlling. Hon har en bakgrund som Financial Controller Analyst och Associate på NatWest Nordisk Renting AB och har även arbetat på Skattemyndigheten och en redovisningsbyrå. Maja är civilekonom och har en MBA från Örebro Universitet där hon inriktat sig på strategi och verksamhetsutveckling.

– Vi är mycket glada över att Maja har tackat ja till tjänsten som CFO hos oss på SoftOne Group. Vi är övertygade om att hon har rätt kunskap och erfarenheter för att leda CFO-funktionen. Med de erfarenheter och perspektiv som Maja Johansson har kommer hon spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av en effektiv och stark finansfunktion inom koncernen och vara en ett viktigt bidrag för att nå koncernens höga mål, säger Håkan Lord, CEO och grundare av SoftOne Group.

Bild: Maja Johansson välkomnas av CEO och grundare Håkan Lord.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...