Sjukdom kan tvinga företagare att leva på 11 500 kr i månaden

av Admin

Sedan Coronakrisen inleddes har sjukskrivningarna i Sverige ökat. I riskzonen att drabbas hårt ekonomiskt finns egenföretagare. En långtidssjukskriven företagare som saknar sjukförsäkring kan tvingas leva på så lite som 11 500 kronor per månad*. 

– Som småföretagare har man inte samma skydd som när man är anställd. Det kan få betydande konsekvenser för ekonomi om man blir långvarigt sjuk. En småföretagare med familj är mycket sårbar och drabbas hårt om man inte sett till att täcka upp med egen sjukförsäkring. Det här är särskilt viktigt att tänka på om man som företagare saknar kollektivavtal, säger Trifa Chireh, pensionsspecialist på Länsförsäkringar.

När man startar företag har man under de tre första åren rätt till samma SGI (sjukpenninggrundande inkomst) från Försäkringskassan som en anställd. Perioden kallas för uppbyggnadsskede. Därefter skiljer det sig i hur ersättningen beräknas, beroende på vilken verksamhetsform företaget har.

– Det kan vara svårt att förutspå sin SGI när man driver enskild firma och inkomsten är varierande eller liten. Den som driver aktiebolag, och tar ut låg lön eller utdelning istället för lön, riskerar att inte få någon sjukpenning från Försäkringskassan, säger Trifa Chireh.

För att garantera en inkomst, eller komplettera sjukpenningen från Försäkringskassan, kan en sjukförsäkring vara en trygghet.

– Din lön ligger till grund för det stöd du kan få, se därför till att ge dig själv lön. Förutom för SGI:n är det även avgörande för din allmänna pension, och kan vara av stor betydelse för hur din ekonomi kommer att se ut när du går i pension, säger Trifa Chireh.

*) Räkneexempel:

Om du har lön i ett aktiebolag eller handelsbolag, eller inkomst i enskild firma, på 25 000 kronor per månad, får du 80 procents sjukpenning från Försäkringskassan. Det ger en ersättning på cirka 20 000 kronor före skatt. Efter 360 dagar sjunker ersättningen till cirka 65 procent. Efter skatt innebär det cirka 11 500 kronor att leva på.

Tips och råd till småföretagare 

  • Om du kan, ta ut en ordentlig lön. Helst minst 31 400 kronor per mån (2020). Det är viktigt eftersom både allmän sjukförsäkring och allmän pension baseras på lön eller överskott som du tar ut och skattar för.
  • Ett friskt företag är oftast ett lönsamt företag. Med hjälp av en sjukförsäkring kan du kompensera din egen och dina anställdas inkomstförlust vid en längre tids sjukdom.
  • Att vara sjuk kan vara en mental påfrestning och något du kan behöva bearbeta. Om du har en sjukvårdsförsäkring ingår bland annat samtalsstöd. Företaget kan också få hjälp med rehabplan för att underlätta återgång i arbete och minska sjukfrånvaron.
  • Om du som egenföretagare ska få samma allmänna pension som om du vore anställd hos en arbetsgivare, behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du till din allmänna pension genom den pensionsavgift som betalas in. Inbetalningen till din allmänna pension maximeras vid en lön på drygt 43 300 kronor per mån (2020).
  • Se också över avsättningarna till tjänstepension då den utgör en stor del av den totala pensionen och kan vara av stor betydelse för hur din ekonomi kommer att se ut som pensionär. Gå in på se för att se hur det ser ut just för dig.

Fakta om sjukersättning från Försäkringskassan

Enskild firma

För företagare med enskild firma/handelsbolag baseras SGI, efter de tre första åren, på överskott eller underskott i företaget.

Aktiebolag

Den som driver ett aktiebolag räknas som en anställd och får då sjuklön från företaget de 14 första dagarna. Från dag 15 får betalar Försäkringskassan sjukpenning som baseras på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). SGI räknas fram utifrån den lön företagaren har tagit ut. Om företagaren tar ut låg lön eller utdelning istället för lön, riskerar denne att inte få någon sjukpenning från Försäkringskassan.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...